Bodemkwaliteitskaart

Zwolle wil zijn grondverzet verantwoord en duurzaam uitvoeren. Op 24 augustus 2015 heeft de gemeenteraad de Nota bodembeheer Regio IJsselland en Bodemkwaliteitskaart gemeente Zwolle 2015-2019 vastgesteld.

Hiermee sluit Zwolle aan bij het eerder door de meeste omliggende gemeenten vastgestelde regionale beleid voor grondverzet. Het nu vastgestelde beleid is een actualisatie van de bodemkwaliteitskaart en het Bodembeleidsplan uit  2009.

Actuele bodemkwaliteit

Dit betekent dat de actuele kwaliteit van de bodem is vastgelegd. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in de bovenste halve meter en de bodem (tot 1,5 m) daaronder. Hiermee kan (in veel gevallen) voor het afvoeren van overtollige grond de kwaliteit worden aangetoond met de kaart, zonder dat een bodemonderzoek of partijkeuring nodig is.

Voor het toepassen van grond geldt dat naar zowel de kwaliteit van de ontvangende bodem als de bodemfunctie van het gebied wordt gekeken. Toepassen mag als de kwaliteit ten minste gelijk is aan de kwaliteit van de ontvangende bodem en past bij de functie van de bodem (schoonste telt). Schoner mag uiteraard altijd.

Uitgangspunten

In het rapport Bodemkwaliteitskaart zijn de kaarten waarop de bodemfunctie (bijlage 7), de bodemkwaliteit (bijlage 6) en de toegestane toepassingskwaliteit (bijlage 8) opgenomen. In de tekst van het rapport staat beschreven hoe deze kaarten tot stand gekomen zijn.

Tevens is een aantal aanvullende uitgangspunten op het regionale beleid weergegeven (bijlage 1). Deze uitgangspunten hebben betrekking op de deelgebieden: hoofdwegen, de oude stadskern, Stedelijke uitbreiding voor 1960 en Stadshagen.

Bodeminformatiesysteem

Voor het praktische gebruik zijn de bodemkwaliteitskaart en een selectie van gegevens uit ons bodeminformatiesysteem online te raadplegen via een geoviewer. Hiermee kan op perceelsniveau een schatting van de te verwachten bodemkwaliteit worden gemaakt wanneer er grond moet worden afgevoerd en is te zien welke kwaliteit nodig is wanneer er grond moet worden aangevoerd.

Downloads

nota-bodembeheer-ijsselland.pdf