Historie

De bodem van Zwolle is op veel plaatsen vies. Dat heeft onder andere te maken met de geschiedenis van de stad. Er is veel gewerkt en er is op veel plaatsen industrie gevestigd geweest. Daardoor is de bodem en het grondwater vies geworden met verschillende stoffen. Bijvoorbeeld met olie en met schoonmaakmiddelen.

Vlak bij de stad ligt een belangrijke drinkwaterwinning. We willen voorkomen dat het grondwater zo vies wordt dat dit niet meer kan worden gebruikt om drinkwater van te maken of op een andere manier te gebruiken. Daarom heeft de gemeente Zwolle op veel manieren onderzocht hoe we hier mee om kunnen gaan. Het resultaat hiervan is de Visie op de Ondergrond en het Gebiedsplan Zwolle Centraal.