Ontheffing stookverbod

Het verbranden van snoeihout of tuinafval is niet toegestaan. De gemeente kan in sommige gevallen wel een uitzondering maken. U kunt hiervoor schriftelijk een ontheffing aanvragen.

Van het verbod om afvalstoffen te verbranden is een ontheffing van de Wet milieubeheer of de Algemene Plaatselijke Verordening nodig. In principe wordt alleen een ontheffing verleend voor paasvuren. Bij de behandeling van een dergelijk verzoek om ontheffing, wordt dit beoordeeld op brandveiligheidsaspecten. Het gaat dan om de toegankelijkheid van het terrein voor hulpdiensten, ligging van woningen en wegen maar ook de bescherming van natuurgebieden en het grondwaterbeschermingsgebied.

Ook zijn onder andere de meteorologische omstandigheden zoals brandgevaar door droogte en windrichting van belang. Een stookontheffing mag niet worden gebruikt op het moment dat code oranje of rood van kracht is. Of code oranje of rood van kracht is, kunt u nagaan op www.natuurbrandgevaar.nl

Het is belangrijk een aanvraag om een ontheffing van het stookverbod tijdig te doen, zodat er voldoende gelegenheid is het verzoek te behandelen, maar ook om omwonenden de gelegenheid te geven een zienswijze in te dienen.

ROVA
Particulieren kunnen, in tegenstelling tot bedrijven, snoeihout gratis inleveren op het terrein van de ROVA aan de Rijnlandstraat 2 (Hessenpoort), telefoonnummer: (038) 427 37 77.

Het is ook mogelijk om uw houtafval op afspraak op te laten halen door de ROVA. Voor bedrijven zijn hier kosten aan verbonden.

Als u in aanmerking wilt komen voor een ontheffing, moet u een aanvraag indienen bij de gemeente. Bij het verlenen van een ontheffing, moet u een aan aantal voorschriften voldoen.

aanvraagformulier ontheffing stookverbod.pdf

Als u vragen heeft over deze ontheffing neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Als u niet tevreden bent over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of als u iets wilt melden, dan leest u op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren hoe u dat kunt doorgeven.

 

De kosten voor een ontheffing van het stookverbod kunt u vinden in de tabel Leges vergunningen en verordeningen onder diversen.

Beleid & Wetgeving
Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid.

Plaatselijke verordeningen:
Algemene Plaatselijke Verordening Zwolle

Plaatselijke beleidsregels:
Beleidsregel Stookverbod

Wetgeving:
wetten.overheid.nl