Maaien van bermen en grasvelden

De bermen in Zwolle staan in de zomer vol mooie bloemen. Ook andere grasstroken hebben een rijk gevarieerde flora. Toch moeten we maaien om de bermen bloemrijk te houden.

Het tijdstip van maaien, het maaibeleid, is daarbij van belang. Op de kaart is te zien wanneer welke bermen worden gemaaid.

Grotere kaart weergeven

(Is deze informatie voor u niet leesbaar/toegankelijk? Neem dan contact op met het KlantContactCentrum van de gemeente Zwolle, tel. 14038.)

Toelichting

 • Intensief gras
  Speelvelden en speelgazons zijn intensief gebruikte grasvelden en worden regelmatig, twintig tot dertig keer per jaar gemaaid. Het maaisel wordt niet afgevoerd omdat het als meststof dient. Intensief gras is op de kaart als een vast rood vlak aangegeven
 • Extensief gras
  Extensief gras is gras dat soms één keer of twee keer per jaar gemaaid wordt. Denk aan gras in bermen langs paden, water en wegen. Omdat het maaisel wordt afgevoerd, krijgen diverse plantensoorten en ook bloemen een kans zich te ontwikkelen.
  Extensief gras komt in verschillende kleuren op de kaart terug. De kleur correspondeert met de bedoelde maaiperiode.
 • Klepelen
  Klepelen is een maaimethode waarbij het gras  wordt fijngeslagen. Het maaisel blijft achter in de berm, composteert daar en verrijkt zo de bodem.
 • Moerasmaaier
  Voor het maaien van natte gebieden wordt een moerasmaaier met rupsbanden gebruikt. Een moerasmaaier zakt minder diep weg dan andere machines zodat de natuur niet wordt beschadigd.
  De Rova zorgt in opdracht  van de gemeente Zwolle dat het gras regelmatig wordt gemaaid.
 • Schapen
  Schapen eten de hele dag door grassen, kruiden en andere planten. Door hun vacht en uitwerpselen zijn schapen goede verspreiders van planenzaden. Ook insecten, slakjes en spinnen reizen mee met het schaap en kunnen zich zo verspreiden.
  In Zwolle grazen de 350 schapen van de schaapskudde elk jaar van april tot en met november op diverse graslanden.