Leven met water Kraanbolwerk

Op het Kraanbolwerk in de Zwolse binnenstad komen 150 woningen voor ruim 300 bewoners. Het Kraanbolwerk ligt buitendijks. Het water in de stadsgrachten is direct verbonden met het IJsselmeer en bovendien wateren de Sallandse weteringen af door de Zwolse binnenstad. Dit betekent dat de waterstanden bij het Kraanbolwerk sterk kunnen verschillen.

Samen met ontwikkelaar AM en het waterschap heeft Zwolle daarom een verkenning uitgevoerd hoe het Kraanbolwerk deltaproof kan worden ontwikkeld. Hierbij is niet alleen rekening gehouden met het voorkomen van schade bij hoogwater, ook is onderzocht hoe het Kraanbolwerk bij hoogwater toegankelijk blijft voor de bewoners en op welke manier nutsvoorzieningen waterveilig aangelegd kunnen worden.

Concrete maatregelen zijn bijvoorbeeld: bewoners kunnen de woningen bereiken vanaf het hoger gelegen dek van de stallingsgarage. Deze ligt op 3,20 m +NAP. De woningen op de begane grond van de appartementen zijn tot 2,60 m +NAP waterdicht. De mogelijkheid is er om de toegang tot de parkeergarage af te sluiten bij dreigend hoogwater en de fundering van de ondergrondse parkeergarage wordt versterkt.