Leven met water Pannekoekendijk

De Pannekoekendijk vormt vanaf de A28 de entree naar de binnenstad. Veel bezoekers van Zwolle komen hier de stad binnen. De vernieuwde Pannekoekendijk is de plek waar bezoekers uit hun voertuig stappen (bus of auto) en van daar de binnenstad in wandelen.

Tegelijkertijd is de Pannekoekendijk een onderdeel van de regionale waterkering die Zwolle behoedt voor overstromingen vanuit het achterland. De dijk is op verschillende plaatsen opgehoogd tot minimaal 2,60 m+NAP, deze hoogte is ‘deltaproof’.

In het ontwerp is gezocht naar een manier om verkeer, waterveiligheid en ruimtelijke kwaliteit samen te brengen. 

Naast de aanpassingen aan de weg en de aanpassingen op het gebied van de waterveiligheid staat in de nieuwe inrichting van de Pannekoekendijk ook de beleving van het karakteristieke stadsgezicht en de dynamiek van het water centraal.

Zo is er een deels drijvend wandelpad om de dynamiek van de IJssel-Vechtdelta in levende lijve te ervaren.