Veel gestelde vragen en antwoorden Woonstraten Aa-landen

In de wijk Aa-landen krijgen acht straten een nieuwe inrichting. Deze straten veranderen we van een straat waar je doorheen rijdt en je auto parkeert, in een aantrekkelijke Woonstraat.

Hier vindt u de meest gestelde vragen en antwoorden over de Woonstraat. Heeft u een vraag die er niet bij staat, mail die vraag naar woonstraten@zwolle.nl

Wat is een Woonstraat?

Een aantrekkelijke, groene straat waar je graag buiten bent, buren ontmoet,  kinderen veilig kunnen spelen en de auto te gast is. De straat is klimaatbestendig, biodivers en met duurzaam materiaal ingericht.

Zijn er al Woonstraten in Zwolle?

Bernisse en een deel van Alm zijn net opnieuw ingericht. Deze straten zijn voorbeelden van Woonstraten.

Wat is een klimaatbestendige inrichting?

Door klimaatveranderingen hebben we steeds vaker wateroverlast door hevige regenbuien. En zomers zijn er vaker hittegolven. Daarom richten we de buitenruimte in met meer groen en grond en met waterdoorlatende tegels en asfalt of met een infiltratieriool. Daarmee wordt overtollig regenwater sneller afgevoerd. Hoe we dat in deze Woonstraten doen, is nog afhankelijk van het grondonderzoek.

Planten, bomen, bloemen en struiken geven schaduw en werken verkoelend, Zo voorkomen we hittestress. Schaduw, bloemen en planten trekken vogels en insecten aan.

In uw straat wordt al het regenwater afgevoerd via het hoofdriool naar de waterzuivering. Zonde van alle energie die daarvoor nodig is. En zonde van al dat water, want in droge periodes kan dit water juist goed gebruikt kan worden voor het groen. Een bijkomend probleem is dat bij heftige buien de huidige riolen zoveel water niet snel kunnen afvoeren, met wateroverlast tot gevolg.

Wat is een biodioverse inrichting?

Daar is veel variatie aan groen. Daardoor voelen verschillende insecten en vogels zich er thuis. Insecten zoals bijen zijn belangrijk voor de bestuiving van planten. Dat is belangrijk voor ons voedsel zoals de appels die we in de winkel kopen.

Wat is duurzaam materiaal?

Dat is bijvoorbeeld een bankje dat minder onderhoud nodig heeft of tegels die langer mee gaan, natuurlijk speelmateriaal of gemaakt van restmateriaal. Dit materiaal is beter voor het milieu, is vaak (op lange termijn) goedkoper en we verminderen het afval.

Welke straten in Aa-landen worden een Woonstraat?

Dat zijn de straten: Alblas, Giessen, Gantel, Drecht, Noord, een deel van Gein en de oneven huisnummers 1 t/m 15 van Alm en Vlist (de andere delen van deze straten zijn al opnieuw ingericht).

Zie ook het kaartje op www.zwolle.nl/woonstraten-aa-landen

Waarom worden de straten vernieuwd?

De straten zijn toe aan groot onderhoud. Het asfalt in deze straten is verouderd en de inrichting is niet meer van deze tijd. Regenwater loopt in deze versteende straten niet gemakkelijk weg waardoor het riool kan overlopen, en op hete zomerdagen wordt het erg warm in de straat. Het verschil in temperatuur tussen een versteende straat en een buurt  met veel bomen kan in de zomer een temperatuurverschil opleveren van 2,5 tot 5 °C.

Worden de parkeerplaatsen bij de flats aan Gein ook anders ingericht?

Nee, die blijven zoals ze nu zijn. Alleen de parkeerplaats bij de flat aan de Noord wordt ingericht zoals de parkeerplaatsen bij de andere flats.

De straat loopt vaak over bij hevige regenbuien. Welke oplossing wordt daarvoor gekozen?

Dat doen we onder andere met waterdoorlatende klinkers. Waarschijnlijk gaan we daarvoor ook een infiltratieriool aanleggen. Een infiltratieriool is een geperforeerde buis waar regenwater verzameld wordt en als dat nodig is afgegeven wordt aan de omliggende grond. Deze buis zal naast het huidige hoofdriool gelegd worden.

Nieuwe groenstroken leggen we verlaagd aan. Daardoor kan het regenwater gemakkelijker hier naar toe stromen en op een natuurlijke manier in de grond wegstromen.

Worden de woningen van het riool losgekoppeld?

Dat gaan we bespreken met de bewoners van de koopwoningen en met de woningcorporatie voor de huurwoningen. Dat hangt ook af wat de kosten zijn en of daarvoor subsidies zijn. Bewoners moeten er dan wel op rekenen dat zij daaraan meebetalen.

Wat betekent het als de woningen van het riool worden losgekoppeld?

Dan loopt het regenwater van daken niet meer in het riool. Het riool stroomt vaak over bij hevige regenbuien. Als woningen van het riool worden losgekoppeld, dan loopt het regenwater rechtstreeks de grond in.

Het afkoppelen kunnen bewoners heel simpel zelf doen met het doorzagen van de regenpijp en het plaatsen van een bocht in de regenpijp.

Onze oprit grenst aan de straat. In Bernisse zijn die ook opnieuw ingericht. Gebeurt dat met onze oprit ook?

We kunnen de eigenaren van de koopwoningen in contact brengen met de aannemer die in de straat aan het werk gaat. Bewoners moeten er wel rekening mee houden dat de kosten voor eigen rekening zijn. Voor de huurwoningen gaat de gemeente in gesprek met de woningcorporatie.

Als er veel bewoners zijn die hun oprit willen vernieuwen, dan kan dat financieel voordelig zijn.

Kunnen bewoners ook subsidie krijgen voor het afkoppelen van het riool of om de opritten klimaatbestendig te maken?

Het Waterschap geeft subsidie voor duurzaam waterbeheer. Helaas is deze subsidie al geheel gebruikt. We zijn nog wel in gesprek met het Waterschap of er voor uw straten alsnog subsidiegelden vrijgemaakt kunnen worden

Waar mogen bewoners over meepraten?

Over de nieuwe inrichting van hun eigen straat. Denk hierbij aan een andere indeling van de straat, waar de groenperken komen, een wijziging in de verkeers- of parkeersituatie, de kleur van de bestrating, de planten- en boomsoorten en bijvoorbeeld of er zitplekken komen.

Voor de beplanting en boomsoorten leggen we u een aantal mogelijkheden voor waar een keuze uit gemaakt wordt. Daarmee zorgen we er voor dat er zo veel mogelijk variatie is en we dus een biodiverse inrichting krijgen.

Hoe kan onze straat een veilige speelplek voor kinderen worden?

Dat kan door een inrichting te kiezen die uitnodigt tot langzaam rijden zoals halverwege een bocht in de weg te maken.

Zijn er ook delen van de inrichting die vastliggen of die niet veranderd kunnen worden?

Alle grote bomen blijven staan. Kleinere bomen die in de verharding staan die niet in het nieuwe ontwerp passen, mogen wel worden verwijderd. Ook zieke bomen worden verwijderd.

We moeten rekening houden met de kosten waardoor niet alles kan.

Ook gelden er regels waar we ons aan moeten houden, zoals bijvoorbeeld de maximum snelheid voor autoverkeer in woonwijken. En bij een nieuwe indeling van de straat moeten we wel rekening houden met de bereikbaarheid voor hulpdiensten.

Grote bomen in onze straat geven overlast. Mogen die gekapt worden?

Grote bomen die niet ziek zijn worden niet gekapt. Deze zijn ook te belangrijk. Een grote boom kan door hun wateropname, bladerdak en afscherming voor directe zoninstraling tijdens hittegolven een temperatuurverschil met hun omgeving opleveren van 5 a 6 °C.  Boomkronen beperken de opwarming  van de grond en maken het klimaat daardoor op straatniveau prettiger en aangenamer. Bomen zijn ook belangrijk in deze buurt omdat die ligt tussen de A28 en Zwartewaterallee ligt met veel autoverkeer en dus uitstoot van fijnstof. Vooral grote bomen kunnende concentratie fijnstof tot 60% doen dalen.

Mag er ook gekozen worden voor meer of minder parkeerplaatsen?

Ja dat mag, mits het niet minder worden dan de minimale norm dat geldt voor een straat.

Kan er ook een drempel aan het begin en aan het eind van de straat komen?

Dat is ook mogelijk.

Krijgen alle acht straten dezelfde inrichting?

Nee, elke straat is anders. En in elke straat kunnen bewoners andere wensen hebben.

De ontwerper schetst een paar voorbeelden. Dat helpt bewoners om zich een idee te vormen.

Zijn er al ideeën over de inrichting?

Bernisse en een deel van de Alm zijn al opnieuw ingericht. Daar is veel groen in het midden van de straat aangebracht.  Maar je kunt ook denken groen aan de zijkant en in het midden de straat. De ontwerper heeft twee schetsen laten zien tijdens de informatieavond (zie presentatie). Die kun je als basis nemen en van daaruit de straat verder vorm geven. Maar dit zijn dus slechts ideeën. Nadat bewoners hun ideeën hebben gegeven, maakt de ontwerper een eerste ontwerp.

Wie bepaalt uiteindelijk de inrichting?

Het uitgangspunt is dat we dat samen met de bewoners doen. Maar ook bewoners kunnen er verschillend over denken. Het kan dus zijn dat niet alle bewoners tevreden zijn over het eindresultaat.

Bij de inrichting van de Bernisse / Alm is dat altijd goed opgelost door met elkaar in gesprek te gaan.

Als we er dan toch samen niet uitkomen, dan beslist de projectleider.

Hoe kunnen bewoners hun mening geven over de inrichting?

Door de coronamaatregelen worden er zo min mogelijk bewonersbijeenkomsten op een locatie georganiseerd. We gaan daarom ook inspraakmethodes gebruiken zonder dat er fysiek contact is met elkaar.

Dat zijn bijvoorbeeld een online bewonersavond met het digitale programma Teams, een presentatie op YouTube, een schriftelijke enquête per post, een brief of mail, een informatiebord in de straat, een WhatsAppgroep per straat. En als de ruimte en het aantal bewoners het toe laat kan een bijeenkomst met 1.5 meter afstand worden georganiseerd. Uitgangspunt is dat iedereen kan meedoen, ook als je niet zo handig bent met digitale middelen.

Doen alle bewoners mee?

Ruim 100 bewoners hebben zich aangemeld om mee te doen. Bewoners die zich niet hebben aangemeld, worden op de hoogte gehouden.

Doen de bewoners van de flats in Gein ook mee?

Alleen bewoners van de eengezinswoningen aan de Gein denken mee over de nieuwe inrichting in het deel voor hun woning. De bewoners van de flats worden wel geïnformeerd. De bewoners van de flat bij Noord krijgen ook informatie over het vernieuwen van de parkeerplaats bij hun flat.

Wanneer gaan de voorbereidingen en de gesprekken met bewoners beginnen?

Tijdens de online bewonersavond (11 juni 2020) zijn bewoners geïnformeerd over de Woonstraat, de mogelijke inrichting van hun straat, hoe we de inspraak gaan organiseren en wat de planning is. (zie presentatie link) Daarna gaan de bewoners per straat verder om hun ideeën te geven over de inrichting.

Wat gebeurt er nadat bewoner hun ideeën hebben gegeven?

Met de ideeën van bewoners gaat de ontwerper aan het tekenen. Hij maakt een ontwerp waar bewoners weer op kunnen reageren. Eventueel wordt het ontwerp daarna aangepast.

Zodra het ontwerp klaar is, komen de details. U moet denken aan welke planten, de kleur van de  tegels, de zitelementen.

De bewoners in Bernisse hebben ook geholpen met het inrichten. Gaat dat in deze straten ook gebeuren?

In Bernisse is een groengroep gevormd. Deze bewoners hebben een groenplan gemaakt en voorgelegd aan de andere bewoners. Een deel van het groenplan hebben zij zelf uitgevoerd. Dat stuk grond hebben de bewoners geadopteerd van de gemeente. Dat betekent dat zij zelf de inrichting, het beheer en onderhoud blijven doen. Of dat ook voor deze Woonstraten gebeurt, hangt van de bewoners af.

Als de bewoners het onderhoud niet doen, wie doet het dan?

De ROVA in opdracht van de gemeente.

Wat is de planning?

Die is nog niet helemaal bekend. Dat hangt ook van de aannemer af die het werk gaat uitvoeren.

In juni en juli 2020 beginnen we met de gesprekken met bewoners zodat zij hun wensen en ideeën kunnen inbrengen. In het najaar beginnen de werkzaamheden. De bedoeling is dat voor het plantseizoen in maart 2021 alle straten opnieuw zijn ingericht.

In welke volgorde worden de straten aangepakt?

Dat hangt voor een deel van de aannemer af, maar ook hoe snel een ontwerp klaar is. Als het met één bijeenkomst is gelukt, komt die straat sneller aan de beurt dan wanneer daar drie bijeenkomsten voor nodig zijn.

Mijn vraag kan ik hier niet terugvinden.

U kunt de vraag mailen naar woonstraten@zwolle.nl dan krijgt u persoonlijk antwoord. Als het antwoord voor meer bewoners interessant is, dan zetten we de vraag ook op deze pagina.

Met wie kan ik contact opnemen met vragen over de herinrichting van mijn straat?

U kun bellen of mailen met Lucia Koetsier, projectsecretaris: (038) 498 21 00, e-mail: woonstraten@zwolle.nl