Woonstraat Drecht

Drecht in de wijk Aa-landen wordt een Woonstraat: een aantrekkelijk, groene, klimaatbestendige en veilige straat. De inrichting van Woonstraat Drecht wordt samen met de bewoners bepaald.

Bijeenkomst bespreken schetsontwerp

De online informatieavond op 11 juni 2020 is geweest. Na deze gezamenlijke bijeenkomst voor alle acht woonstraten, gaan de straten apart verder.

De bewoners van Drecht hebben op woensdag 1 juli 2020 hun ideeën gegeven voor de nieuwe inrichting. Als basis om ideeën uit te wisselen zijn twee varianten gebruikt die u in de rechterkolom op deze pagina ziet. Een indeling waarbij het groen in het midden is aangelegd en een indeling met het groen aan de zijkanten en de straat in het midden.

De ontwerper heeft met alle ideeën van bewoners een eerste ontwerp gemaakt (zie zijkolom). Dit ontwerp is besproken in de straat Drecht op maandag 7 september 2020.

Informatiebord

Bewoners die zich niet hebben aangemeld om mee te denken over de nieuwe inrichting worden op de hoogte gehouden. Dat gebeurt onder andere met een informatiebord in de straat.