Woonstraat Gein

Gein in de wijk Aa-landen wordt een Woonstraat: een aantrekkelijk, groene, klimaatbestendige en veilige straat. De inrichting van Woonstraat Gein wordt samen met de bewoners bepaald.

Bijeenkomst bespreken schetsontwerp

De online informatieavond op 11 juni 2020 is geweest. Na deze gezamenlijke bijeenkomst voor alle acht woonstraten, gaan de straten apart verder.

De bewoners van Gein hebben op 4 juli 2020 hun ideeën gegeven voor de nieuwe inrichting. Als basis zijn twee varianten gebruikt die u in de rechterkolom op deze pagina ziet. Een indeling waarbij het groen in het midden is aangelegd en een indeling met het groen aan de zijkanten en de straat in het midden.

De ontwerper heeft de ideeën van bewoners betrokken in het eerste ontwerp. Dit ontwerp is besproken in de straat Gein op zaterdag 5 september 2020.

Informatiebord

Bewoners die zich niet hebben aangemeld om mee te denken over de nieuwe inrichting worden op de hoogte gehouden. Dat gebeurt onder andere met een informatiebord in de straat.