Woonstraat Noord

Noord in de wijk Aa-landen wordt een Woonstraat: een aantrekkelijk, groene, klimaatbestendige en veilige straat. De inrichting van Woonstraat Noord wordt samen met de bewoners bepaald.

Biojeenkomst bespreken schetsontwerp

De online informatieavond op 11 juni 2020 is geweest. Na deze gezamenlijke bijeenkomst voor alle acht woonstraten, gaan de straten apart verder.

De bewoners van Alm hebben op 4 juli 2020 hun ideeën gegeven voor de nieuwe inrichting.

Als basis zijn twee varianten gebruikt die u in de rechterkolom op deze pagina ziet. Een indeling waarbij het groen in het midden is aangelegd en een indeling met het groen aan de zijkanten en de straat in het midden.

De ontwerper heeft met alle ideeën van bewoners een eerste ontwerp gemaakt (zie zijkolom). Dit ontwerp wordt besporken in de straat Noord op 5 september 2020 van 11.00 tot  12.00 uur.

Informatiebord

Bewoners die zich niet hebben aangemeld om mee te denken over de nieuwe inrichting worden op de hoogte gehouden. Dat gebeurt onder andere met een informatiebord in de straat.