Woonstraat Noord

Noord in de wijk Aa-landen wordt een Woonstraat: een aantrekkelijk, groene, klimaatbestendige en veilige straat. De inrichting van Woonstraat Noord wordt samen met de bewoners bepaald.

Ontwerp

De bewoners van Noord hebben hun ideeën gegeven voor de nieuwe inrichting. De ontwerper heeft met alle ideeën van bewoners het ontwerp gemaakt (zie zijkolom).

Eind november start de aanbesteding voor de uitvoering van de werkzaamheden. Zodra de aannemer voor het werk bekend is, worden de mogelijkheden voor het herbestraten van de opritten voor de woningen met de bewoners besproken.

Er wordt nog een ontwerp voor de inrichting van het groen gemaakt. Zodra dat klaar is, krijgen de bewoners daarover bericht. 

Informatiebord

Bewoners die zich niet hebben aangemeld om mee te denken over de nieuwe inrichting worden op de hoogte gehouden. Dat gebeurt onder andere met een informatiebord in de straat.