Documenten en downloads Subsidieloket

Formulieren

Vraagt u subsidie aan voor een specifieke subsidieregeling, maakt u dan gebruik van het aanvraagformulier dat bij die regeling staat.

Valt uw aanvraag niet onder één van de subsidieregelingen valt, dan kunt u toch subsidie aanvragen. Hoe? Dat leest u hier.

vaststellingsformulier_subsidie_digi.pdf

Achtergrondinformatie

Algemene Subsidieverordening

Nadere regels Algemene Subsidieverordening

Subsidieplafonds

Richtlijnen 

De grote (budget)subsidies kunnen worden geïndexeerd. Voor kleine subsidies geldt ook een maximale indexatie, wat gelijk is aan de prijsindexatie. De te hanteren percentages voor subsidieaanvragen voor 2023 zijn nog niet bekend. Deze zullen zo spoedig mogelijk bekend gemaakt worden. Hierbij gaat het om de maximaal beschikbare ruimte die alleen gehonoreerd kan worden als het verzoek wordt onderbouwd. Dat betekent dat als de begroting wijzigt ten opzicht van het voorgaande jaar er een toelichting meegestuurd moet worden.