Documenten en downloads Subsidieloket

Formulieren

aanvraagformulier subsidie.pdf

Vraagt u subsidie aan voor een specifieke subsidieregeling, maakt u dan gebruik van het aanvraagformulier dat bij die regeling staat. 

vaststellingsformulier subsidie.pdf

Achtergrondinformatie

Algemene Subsidieverordening

algemene subsidieverordening nadere regels.pdf

Subsidieplafonds 2020

Richtlijnen 2021

De grote (budget)subsidies voor 2021 kunnen met maximaal 3,2% worden geïndexeerd. Voor kleine subsidies geldt een maximale indexatie van 1,9%, wat gelijk is aan de prijsindexatie.

Hierbij gaat het om de maximaal beschikbare ruimte die alleen gehonoreerd kan worden als het verzoek wordt onderbouwd. Dat betekent dat als de begroting wijzigt ten opzicht van het voorgaande jaar er een toelichting meegestuurd moet worden.

Meer informatie over de ondersteuningsmaatregelen voor gesubsidieerde instellingen in verband met de coronamaatregelen vindt u op  de pagina Informatie voor gesubsidieerde organisaties.