Documenten en downloads Subsidieloket

Formulieren

Vraagt u subsidie aan voor een specifieke subsidieregeling, maakt u dan gebruik van het aanvraagformulier dat bij die regeling staat. 

vaststellingsformulier_subsidie_digi.pdf

Achtergrondinformatie

Algemene Subsidieverordening

Nadere regels Algemene Subsidieverordening

Subsidieplafonds 2021

Richtlijnen 2021

De grote (budget)subsidies voor 2021 kunnen met maximaal 3,2% worden geïndexeerd. Voor kleine subsidies geldt een maximale indexatie van 1,9%, wat gelijk is aan de prijsindexatie.

Hierbij gaat het om de maximaal beschikbare ruimte die alleen gehonoreerd kan worden als het verzoek wordt onderbouwd. Dat betekent dat als de begroting wijzigt ten opzicht van het voorgaande jaar er een toelichting meegestuurd moet worden.