Bekendmaking subsidieplafonds 2020

Het college van burgemeester en wethouders heeft voor de onderstaande subsidieregelingen de subsidieplafonds voor het jaar 2020 vastgesteld. De aanvragen worden op volgorde van aanvraag beoordeeld, tenzij anders is vermeld. 

Subsidieplafonds 2020
Subsidieregeling Bedrag
AED € 5.000******
Amateurkunst € 143.564
Aangepast sporten – speciale sportverenigingen € 63.754
Aangepast sporten – incidentele activiteiten € 0
Bereikbaarheidsfonds beter benutten Zwolle Kampen € 0
Beschermd Wonen € 35.700.000*
Buurtweide € 17.652
Cultuur en Kwaliteit € 28.000,-- (ronde 1)
€ 58.000,-- (per ronde 2 en 3)**
Duurzame ontwikkeling Dieze-Oost € 260.000
Evenementensubsidie € 438.006 ***
Jeugd- en jongerenwerk olv vrijwilligers € 87.056
Maatschappelijke opvang € 3.870.000
Onderhoud gemeentelijke monumenten € 40.000
Onderwijsachterstandenbeleid € 1.643.127 ****
Ontwikkelfonds Human Capital Agenda  
- route 1: Co-creatie € 1.225.000 ****
- route 2: Voucherregeling bedrijven € 525.000
- route 2: Voucherregeling werknemers € 500.000
Peuteropvang en VVE € 1.413.211 *****
Stimulering duurzaamheid en woningbouwproductie € 0
Voor en door jongeren € 0
Voor en door studenten (2 rondes) € 10.528 (verdeeld over 2 rondes)
Zaalhuur Zwolse Theaters en Hedon € 30.377

* als het totaal van de aanvragen het subsidieplafond overschrijdt, geldt de volgende prioritering: het bieden van continuïteit, evenredigheid en aanvragen die het meeste bijdragen aan het subsidiedoel (zie ASV, hoofdstuk 28).
** aanvragen worden in onderlinge samenhang gewogen (zie ASV, hoofdstuk 4).
*** het college maakt een evenwichtige verdeling over de verschillende categorieën evenementen (zie ASV, hoofdstuk 11).
**** als het totaal van de aanvragen het subsidieplafond overschrijdt, krijgen aanvragen die het meeste bijdragen aan het onderwijsachterstandenbeleid voorrang (zie ASV, hoofdstuk 15).
***** als het totaal van de aanvragen het subsidieplafond overschrijdt worden aanvragen onderling gewogen en wordt voorrang verleend aan aanvragen voor omscholing van werkenden, loopbaantrajecten.2/2
(ketenaanpak) en kwetsbare doelgroepen. Vervolgens gelden: vernieuwende, sociaal-economische en arbeidsmarktrelevante opleidings- en scholingsinspanningen.
***** als het totaal van de aanvragen het subsidieplafond overschrijdt, wordt eerst voorrang gegeven aan Zwolse peuters met een VVE-indicatie daarna aan reeds geplaatste Zwolse peuters (zie ASV, hoofdstuk 16).

****** per kalenderjaar beschikbaar gedurende de gehele looptijd van de regeling tot en met 31 december 2024.

Meer informatie

In de subsidiestaat bij de begroting 2020 vindt u meer informatie. Bij vragen kunt u contact opnemen met het Subsidieloket van de Gemeente Zwolle, telefoonnummer (038) 498 41 02