Subsidieregeling AED

Inwoners en bedrijven kunnen subsidie aanvragen om een AED en/of buitenkast in hun buurt te plaatsen. Met een AED kunnen we iemand reanimeren en levens redden. Daarom is het belangrijk om altijd een AED binnen bereik te hebben. Op dit moment zijn er nog plekken in Zwolle waar niet binnen 500 meter 24/7 een AED beschikbaar is. Met de subsidie wil de gemeente Zwolle het aantal AED’s en de beschikbaarheid ervan vergroten.

Doel van de subsidie

Met de subsidie wil de gemeente de dekking, spreiding en bereikbaarheid van AED’s over de stad verbeteren. Zodat  er meer levens zijn te redden in het geval van een hartstilstand. Het liefst ziet de gemeente dat de stad er jaarlijks minstens zeven nieuwe AED’s bij krijgt.

Hoogte van de subsidie

De hoogte van de subsidie voor de aanschaf van een AED en/of een buitenkast voor een AED bedraagt 35 procent van de aanschafkosten met een maximum bijdrage van € 650 voor een AED inclusief een buitenkast en maximaal € 300 voor een buitenkast.

Meer informatie over deze subsidieregeling vindt onder hoofdstuk 30 van de Algemene Subsidieverordening