Subsidieregeling AED

Inwoners en bedrijven kunnen vanaf 29 mei 2020 subsidie aanvragen om een AED en/of buitenkast in hun buurt te plaatsen. Met een AED kunnen we iemand reanimeren en levens redden. Daarom is het belangrijk om altijd een AED binnen bereik te hebben. Op dit moment zijn er nog plekken in Zwolle waar niet binnen 500 meter 24/7 een AED beschikbaar is. Met de subsidie wil de gemeente Zwolle het aantal AED’s en de beschikbaarheid ervan vergroten.

Wat is het doel van de subsidie?

Met de subsidie wil de gemeente de dekking, spreiding en bereikbaarheid van AED’s over de stad verbeteren. Zodat  er meer levens zijn te redden in het geval van een hartstilstand. Het liefst ziet de gemeente dat de stad er jaarlijks minstens zeven nieuwe AED’s bij krijgt.

Wat is de hoogte van de subsidie?

De hoogte van de subsidie voor de aanschaf van een AED en/of een buitenkast voor een AED bedraagt 35 procent van de aanschafkosten met een maximum bijdrage van  €650,-- voor een AED inclusief een buitenkast en maximaal €300,-- voor een buitenkast.

Hoe vraagt u subsidie aan?

Subsidie kan worden aangevraagd voor de aanschaf van een AED inclusief een buitenkast of voor de aanschaf van een buitenkast voor een reeds beschikbare AED. Subsidie is alleen mogelijk als de AED en/of buitenkast geplaatst wordt op een openbare locatie in een witte vlek. Dit betekent dat er binnen 500 meter geen andere AED beschikbaar is.

Bedrijven of personen kunnen het hele jaar door subsidie aanvragen door het aanvraagformulier volledig in te vullen. Dit formulier en de offerte voor de aanschaf van de AED en/of buitenkast stuurt u dan naar subsidieloket@zwolle.nl of per post naar:

Het college van burgemeester en wethouder
Subsidieloket
Postbus 10007
8000 GA Zwolle

Wanneer krijgt u antwoord op uw aanvraag?

Het college van burgemeester en wethouders neemt uiterlijk binnen 8 weken na het indienen van de aanvraag een beslissing.

Wacht niet te lang met aanvragen?

De volledige aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst bij de gemeente Zwolle, omdat er jaarlijks een maximum bedrag beschikbaar is.

De subsidieverlening is tevens de subsidievaststelling. Dit houdt in de er na afloop geen verantwoording meer afgelegd hoeft te worden. Wel vragen we om achteraf de factuur en de aanmelding van de AED en/of buitenkast bij HartslagNu op te sturen.

Formulier

aanvraagformulier subsidie AED 

Let op: uw aanvraag is pas compleet als ook de offerte van de aanschaf van de AED en/of buitenkast meestuurt.

Deze subsidieverordening treedt in werking op de dag na bekendmaking en heeft een looptijd tot en met 31 december 2024.

Als u vragen heeft over dit product, neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Wilt u iets melden? Of bent u niet tevreden over hoe de gemeente u heeft behandeld? Op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren leest uhoe u dat kunt doorgeven.

Aan dit product zijn geen kosten verbonden.

Beleid & Wetgeving

Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid.

Plaatselijke verordeningen:
Algemene Subsidieverordening

Wetgeving:
wetten.overheid.nl