Subsidieregeling Peuteropvang en voorschoolse educatie

Deze subsidieregeling is bedoeld om een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de onderwijskansen van (doelgroep)peuters. Met deze regeling kunnen meer peuters gebruik maken van een voorschoolse voorziening. De peuters krijgen een betere kans zichzelf te ontwikkelen binnen de mogelijkheden. Daarnaast wordt  het met deze regeling mogelijk om ouders beter te betrekken bij de ontwikkeling van hun kind en kan indien nodig sneller en meer passend ondersteuning worden aangeboden.