Subsidieregeling Sociale activatie en herstel

De subsidieregeling Sociale activatie en herstel is bedoeld om de sociale basis te versterken met een aanvullende vorm van ondersteuning voor inwoners. We hebben aanvullend aanbod nodig om een brug te slaan tussen de huidige voorzieningen in de sociale basis en zwaardere ondersteuning.

Met dit nieuwe beleid regelen we dat deze mensen ondersteuning krijgen of activiteiten passend gemaakt worden voor hen, zodat ook zij sociale contacten en een betekenisvolle daginvulling hebben. Hiermee kunnen ze langer zelfstandig thuis blijven wonen en in periode van herstel herontdekken waar ze goed in zijn. Dit geldt bijvoorbeeld voor iemand met psychische klachten.

Specialistische zorg vanuit de GGZ vindt steeds meer gewoon thuis plaats, zonder opname. Maar het kan best moeilijk zijn om met je psychische klachten toch een passend daginvulling te vinden. Met Sociale activatie en herstel wordt deze persoon ondersteund en gaat hij bijvoorbeeld naar een kleinschalige ontmoetingsruimte waar samen gekookt wordt en de begeleiding wordt geleerd met zijn klachten om te gaan.
Ook een steeds groter worden groep mensen die niet langer in een instelling woont, maar begeleid thuis, kunnen we nu beter helpen omdat bijvoorbeeld de vrijwilligers van het wijkcentrum in de straat getraind zijn om beter om te gaan met mensen met een psychische kwetsbaarheid, waardoor deze groep zich meer thuis voelt. Of iemand herstelt van een ziekte, bijvoorbeeld een tia, en krijgt af en toe begeleiding van een getrainde vrijwilliger om, vaak opnieuw, sociale contacten te vinden of weer op te bouwen in de periode van herstel.

Wat is het doel van de subsidie?

Bevorderen van het proces van sociale activatie en herstel. De nadruk ligt voor de deelnemer op:

  • Versterken zelfredzaamheid
  • Ondersteunen bij het opdoen van sociale contacten
  • Zinvolle daginvulling vinden
  • Bieden van activiteiten die hen helpen in het herstel
  • Bevorderen van het algemeen welzijn en meedoen van inwoners die vallen onder Sociale activatie en herstel

Voor vrijwilligers en organisaties ligt de doelstelling op het:

  • Vergroten van competenties van vrijwilligers en organisaties om de juiste begeleiding te kunnen bieden, drempels weg te nemen, duidelijkheid te bieden en inwoners in een fase van herstel of met een psychische kwetsbaarheid zich welkom en begrepen te laten voelen.
  • Verhogen van acceptatie van de doelgroep

Wat is de hoogte van de subsidie?

Voor 2022 wordt een budget van ruim 1.3 miljoen euro beschikbaar gesteld.