Subsidieregeling Tegemoetkoming wijkaccommodaties en jeugd- en jongerenorganisaties Covid-19 (indientijdvak gesloten)

Veel dorps-, wijk- en buurthuizen en lokale vrijwilligersorganisaties jeugd hebben in 2020 omzetverlies geleden door de coronamaatregelen. Om aan dit omzetverlies over 2020 mee te betalen, biedt de gemeente een eenmalige financiële tegemoetkoming: de subsidieregeling Tegemoetkoming wijkaccommodaties en jeugd- en jongerenorganisaties Covid-19. Aanvragen kon tot 1 september 2021 en is nu dus niet meer mogelijk. 

De subsidie is bedoeld voor:

  • Dorps-, wijk- en buurthuizen
  • Vrijwilligersorganisaties jeugd, zoals jeugd- en jongerenorganisaties, scoutingorganisaties, speeltuinverenigingen, wijk- en kinderboerderijen, buurtweiden en overige jeugd- en jongerenorganisaties