Mensenhandel

Bent u slachtoffer van mensenhandel of denkt u dat iemand slachtoffer is van mensenhandel? Lees wat u kunt doen.

Bij mensenhandel worden mensen uitgebuit of gedwongen bepaalde dingen te doen waarvoor ze niet kiezen. Andere mensen profiteren hiervan. Het gaat bijvoorbeeld om dwingen tot prostitutie of onder minimumloon laten werken, crimineel gedrag of bedelarij. De uitbuiting kan samengaan met dwang, geweld, chantage en misleiding. Iedereen kan slachtoffer zijn van mensenhandel.

Bent u slachtoffer van mensenhandel of denkt u dat iemand slachtoffer is van mensenhandel? U kunt terecht bij de volgende organisaties:

Politie

112 bij spoed / een verdachte situatie.

0900-8844 voor niet spoedeisende vragen of problemen. Vraag naar afdeling AVIM (Afdeling Vreemdelingenpolitie Identificatie en Mensenhandel) in uw regio.

Meld misdaad anoniem

Bel Meld Misdaad Anoniem als u niet met uw verhaal naar de politie durft.

Een melding doen kan per telefoon: 0800 70 00 van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 0.00 uur en op zaterdag en zondag tussen 9.00 en 17.00 uur. U kunt ook via het online formulier op de website een melding doen www. meldmisdaadanoniem.nl/melden.

Zorgcoördinator mensenhandel

De zorgcoördinator behartigt de belangen van slachtoffers mensenhandel en organiseert een samenhangend hulp- en ondersteuningsaanbod voor slachtoffers. De zorgcoördinator kan het slachtoffer naar de juiste instantie toeleiden en bewaakt de voortgang en kwaliteit van het traject.

U kunt mailen naar mensenhandel@vtij.nl en de zorgcoördinator neemt contact met u op. De zorgcoördinator is niet 24/7 bereikbaar.

Comensha

Comensha is hét landelijke coördinatie centrum tegen mensenhandel. Dit is een landelijk werkende organisatie die de belangen behartigt van slachtoffers.

telefoon: 033 4481186
website: www.comensha.nl

Meer informatie

Op www.wegwijzermensenhandel.nl vindt u informatie over signaleren van mensenhandel, welke hulp er is en welke organisaties daarbij verder kunnen ondersteunen.