Wat is mensenhandel?

Mensenhandel is het werven, vervoeren of opnemen en huisvesten van mensen met gebruik van dwang en met als doel om iemand uit te buiten. Er zijn verschillende vormen van mensenhandel:

  • Arbeidsuitbuiting: als iemand werkt en de inkomsten (gedeeltelijk) moet afdragen en/of in mensonterende omstandigheden moet werken.
  • Seksuele uitbuiting: als iemand gedwongen wordt om seks te hebben tegen betaling van geld, kleding of eten en dat moet afdragen aan de uitbuiter.
  • Criminele uitbuiting: als iemand gedwongen wordt om te bedelen, stelen of andere criminele activiteiten uit te voeren en de buit moet afdragen aan de uitbuiter.

Meer informatie over de verschillende vormen van mensenhandel vindt u op de website van het coördinatiecentrum tegen mensenhandel (Comensha). Daar kunt u ook verhalen lezen van mensen die slachtoffer zijn geworden van arbeidsuitbuiting, seksuele uitbuiting of criminele uitbuiting.

Wilt u weten aan welke signalen u mensenhandel kunt herkennen? Op de website van het centrum tegen kinderhandel en mensenhandel (CKM) vindt u een overzicht.