Veilig uitgaan

Een biertje drinken met vrienden in het café of uit je dak gaan op de dansvloer. Zwolle heeft een bruisend uitgaansleven en biedt veel mensen ontspanning, gezelligheid en vertier. Het project Veiligheid op Straat (VOS) draagt hier een belangrijk steentje aan bij. Want fijn uitgaan betekent veilig uitgaan.

Afspraken

Politie, horeca en gemeente, maken en bewaken continue afspraken over onder meer het voorkomen van alcoholmisbruik, de bejegening op straat, het inschakelen van de politie in geval van vernielingen en geweld en de plaatsing van camera’s. Ook het actief communiceren met het uitgaanspubliek over de geldende regels en zorgen voor een consequent handhavingsbeleid behoort tot de actiepunten.

Gele kaart, rode kaart

Hoe weer je ongewenste gasten uit je horecazaak? Het Horeca Veelpleger Systeem, een VOS-maatregel, vormt hierop het antwoord. Gasten die door hun ongewenste gedrag niet langer welkom zijn in een horecazaak, worden eveneens de toegang geweigerd bij alle andere, aangesloten horecazaken.

Een gast krijgt deze collectieve horecaontzegging opgelegd wanneer hij zich binnen een deelnemende horecazaak of in het uitgaansgebied schuldig maakt aan strafbare feiten zoals bedreiging, vernieling, mishandeling, dealen of drugsgebruik. Deze strafbare feiten moeten wel te relateren zijn aan uitgaan en ook op uitgaanstijdstippen plaatsvinden. Zodra de horecaondernemer aangifte doet bij de politie of de politie houdt zelf iemand aan, treedt de maatregel in werking.

De deelnemende horecaondernemers beslissen gezamenlijk of iemand de beruchte rode kaart krijgt, oftewel een collectief horecaverbod. De politie adviseert de horeca bij deze afweging, zodat toetsing per individueel geval plaatsvindt en rekening gehouden wordt met eventueel bijzonder verlichtende of verzwarende omstandigheden.

Krijgt de gast geen rode kaart, dan loopt hij het risico op een gele kaart. Deze kaart dient als waarschuwing. Twee maal een gele kaart, betekent automatisch een rode kaart.