Veilig wonen

Een huis is de plek waar je je thuis voelt en waar je veilig bent. Het zou vanzelfsprekend moeten zijn, maar dat is het niet. Woninginbraak komt nog steeds veel voor. Ook in Zwolle. De emotionele schade is vaak vele malen groter dan de materiële schade.

Gelukkig kunt u zelf veel doen om het risico op woninginbraak te verkleinen. Ook de gemeente Zwolle heeft ook een taak en verantwoordelijkheid in het terugdringen van woninginbraken.

Inbraakpreventie

Regionaal draait de Politie het Programma Woninginbraken, inclusief een speciaal team voor Zwolle. De gemeente ondersteunt dit programma met preventieve activiteiten, waaronder de thema-avonden over inbraakpreventie. Dit doet zij samen met Politie, de Stichting Veiligheid & Preventie en buurt- en wijkverenigingen.

De bijeenkomsten hebben tot doel om mensen meer bewust te maken van maatregelen die zij zelf kunnen nemen om het risico op woninginbraak te verkleinen. De bijeenkomsten worden ongeveer vier maal per jaar georganiseerd. De presentatie is in handen van een ervaringsdeskundige: een ex-inbreker. Ook tijdens deze avonden blijkt dat inbrekers het in veel gevallen niet al te moeilijk wordt gemaakt. Voorkomen blijft dus nog altijd beter dan genezen.