Veiligheid bij evenementen

Het Bevrijdingsfestival Overijssel, het Stratenfestival, de halve marathon, het Thorbeckegrachtfestival: Zwolle kent een veelvoud aan evenementen waar een groot publiek op af komt. En waar veel mensen bijeen zijn, speelt publieksveiligheid een rol. Zwolle kent een eigen aanpak waar het de veiligheid tijdens evenementen betreft.

Zwolse aanpak

In Zwolle gaan de organisator van het evenement, de hulpdiensten (zoals brandweer, politie en eerste hulp) en de gemeente Zwolle ruim voorafgaand aan het evenement met elkaar om tafel. Ze verkennen met elkaar welke maatregelen er nodig zijn om de publieksveiligheid tijdens het evenement te waarborgen. Drie zaken spelen daarbij een belangrijke rol:

  1. de activiteiten tijdens het evenement;
  2. het publiek dat op het evenement afkomt;
  3. de inrichting van het evenemententerrein.

1. Activiteiten

De opening van de Hanzelijn door de koningin, een Bevrijdingsfestival met een groot regionaal bereik of een concert voor liefhebbers van heavy metal. Drie totaal verschillende evenementen met elk hun eigen karakter en sfeer. Dat geldt ook voor de te nemen veiligheidsmaatregelen. Deze lopen uiteen van bewaking en beveiliging bij een koninklijk bezoek, tot publieksinformatie en controle op drugs. Het moge duidelijk zijn: veiligheid bij evenementen is maatwerk. In Zwolle worden die verschillende maatregelen op elkaar afgestemd.

2. Publiek

Naast de activiteiten, zijn ook de samenstelling van en de hoeveelheid publiek tijdens een evenement bepalend voor de te treffen veiligheidsmaatregelen. Een evenement dat zich richt op jonge gezinnen vraagt om andere maatregelen dan bijvoorbeeld een dance-event. Naast publieksveiligheid, speelt daarbij ook het voorkomen of beperken van overlast een rol. Ook daarover maken organisator en gemeente vooraf afspraken. Zoals het tijdstip waarop de muziek stopt, van verkoop van drank en het moment waarop die maatregelen ingaan.

3. Terrein

Een groot evenement heeft gevolgen voor de omgeving. Denk aan wegafsluitingen, extra parkeerruimte en bezoekersstromen naar het evenemententerrein. Het evenement stelt eisen aan de locatie. Niet iedere locatie is zomaar geschikt voor elk willekeurig evenement. Grootschalige evenementen vinden doorgaans buiten de binnenstad plaats op geschikte evenementlocaties. Park De Wezenlanden en de Wijthmenerplas bieden voldoende ruimte aan grote aantallen bezoekers.

Programmering

De programmering van een evenement is een belangrijke thema waar het publieksveiligheid betreft. Met een goede programmering voorkomt een organisator tegengestelde publieksstromen, waar mensen onder de voet gelopen kunnen worden of waarbij rivaliserende groepen met elkaar op de vuist gaan.

Publieksinformatie

Publieksinformatie kan afgeleid worden van de programmering. Eenduidige en heldere informatie maakt dat bezoekers of omwonenden weten wat hun te wachten staat en zodoende niet voor verrassingen komen te staan. In het Zwolse evenementenbeleid is vastgelegd dat een evenementorganisator alle betrokken informeert.