Vuurwerk en carbid: zo doen we dat in Zwolle

Zwolle kent een rijke traditie om op oudejaarsdag niet alleen met vuurwerk maar ook met carbid te schieten. Dit gebeurt net als andere jaren op aangewezen locaties en een aantal vaste afspraken. Zo blijft het een feest voor iedereen.

Afsteektijden

Afsteektijden voor vuurwerk zijn landelijk vastgesteld. Om overlast overdag te verminderen mag je vuurwerk alleen afsteken op 31 december 2017 van 18.00 uur tot 1 januari 2018 02.00 uur.

Carbid schieten vindt juist overdag plaats. De afsteektijden voor carbid dit jaar: 31 december 2017 van 13.00 uur tot 18.00.

Minimumleeftijd

Op de verpakking van legaal consumenten vuurwerk staat welke leeftijd iemand moet hebben om het vuurwerk af te mogen steken. De minumumleeftijd hangt af van het soort vuurwerk (12 jaar, 16 jaar of 18 jaar). De minimumleeftijd voor carbidschieten is 16 jaar.

Afspraken cabidschieten

Carbidschieten mag  op de aangewezen locaties. Er mag alleen geschoten worden met een bal als projectiel en het vat waarmee wordt geschoten (van oudsher meestal een melkbus) mag niet groter zijn dan 40 liter.

Meldpunt overlast

Houd zoveel mogelijk rekening met elkaar. Steek geen vuurwerk af dichtbij verzorgings- of verpleeghuizen, of bij kerken of kinderboerderijen en geen carbid buiten de aangewezen locaties. Zo draagt iedereen bij aan het voorkomen van overlast.

De gemeente Zwolle stelt daarnaast ook een meldpunt voor overlast open op oudejaarsdag van 9.00 uur tot 18.00 uur Het telefoonnummer van het meldpunt is: 06 - 21 87 49 18.

Buiten deze tijden kunt u de politie bellen onder het nummer: 0900 – 8844.

Controles

Gemeente en politie houden toezicht op het naleven regels ten aanzien van tijden, locaties, minimum leeftijden en de specifieke afspraken over carbidschieten.Overtreding van deze regel kan een boete opleveren.

Locaties carbidschieten

Op oudjaarsdag 2017 mag er op veertien locaties met carbid worden geschoten.

Overzicht locaties carbid per wijk
Wijk Locatie
Berkum Het perceel begrensd door Nieuwe Vecht, Kuyerhuislaan, tussen De Verlaten en 50 meter ten westen van het volkstuinencomplex
Diezerpoort Park De Hogenkamp, het centrale grasveld
Holtenbroek Het grasveld achter het Cruijffcourt aan de Palestrinalaan
Marslanden Het verharde basketbalveld op sportcomplex Marslanden
Stadshagen
  • Parkeerplaats bij Milligerplas
  • Grasveld naar de Verbinding aan de Oude Wetering (grenzend aan de parkeerplaats)
  • Speldenmakerstraat, de groenstrook achter de woningen aan de Speldenmakerstraat tussen het fietspad en de watergang;
Westenholte Tormentilweg
Wijthmen Woestijnenweg
Windesheim Terrein aan de Dorpsstraat-Vrijhofweg-Veldweg
Zwolle Zuid
  • Trapveldje langs de Zandwetering, langs het fietspad tussen de Schellerbergweg en de Campus
  • Oldenelerpark langs de Oldeneelweg (op het veld bij het ooievaarsnest)
  • Ittersumerpark (achter de IJsselcentraleweg)
  • het parkeerterrein van de voetbalvereniging Zwolse Boys (Landsheerlaan 44).

Er is een overzichtskaart met de carbidlocaties beschikbaar.