Vuurwerk en carbid: zo doen we dat in Zwolle

In Zwolle is het traditie om op oudejaarsdag met carbid te schieten. Dit gebeurt op afgesproken locaties en met een aantal afspraken. Afsteektijden voor vuurwerk zijn overal in het land hetzelfde. 

Afspraken carbidschieten

 • De minimumleeftijd voor carbidschieten is 16 jaar.
 • Carbidschieten mag alleen overdag.
 • De afsteektijden zijn: 31 december 2018 van 10.00 uur tot 18.00 uur.
 • Er mag alleen geschoten worden met een bal als projectiel en het vat waarmee wordt geschoten (meestal een melkbus) mag niet groter zijn dan 40 liter.
 • Carbidschieten mag alleen op de afgesproken locaties.

Locaties carbidschieten

Zie ook onderaan deze pagina.

BOCK gebruikt ballen

Met de BOCK-campagne wordt aandacht gevraagd voor een veiligere manier van carbidschieten. BOCK staat voor Bewust Oplettende Carbid Knaller. Veiligheidsregio IJsseland, waar Zwolle ook onder valt, vindt dit een goede campagne.

 • Bij deze veiligere manier wordt er een bal gebruikt als projectiel. De voordelen:
 • Bij het plaatsen van een bal komen geen vonken vrij die ervoor zorgen dat de knal te vroeg komt.
 • Door een bal te gebruiken kan de druk makkelijker wegkomen, waardoor er minder kans is op het exploderen van de melkbus.
 • Ook een bal kan gevaarlijk zijn, als deze tegen een lichaam aankomt. Maar dit is altijd nog veel minder gevaarlijk dan wanneer er een metalen deksel wordt gebruikt.
 • Een bal past altijd en sluit de melkbus naadloos af, waardoor het gas niet kan ontsnappen.
 • Het is makkelijk om aan een bal te komen en ballen zijn goedkoop.

Afspraken vuurwerk

 • Vuurwerk mag alleen afgestoken worden van 31 december 2018 van 18.00 uur tot 1 januari 2019 02.00 uur.
 • Op de verpakking van legaal vuurwerk staat welke leeftijd iemand moet hebben om het vuurwerk af te mogen steken. De minumumleeftijd hangt af van het soort vuurwerk: 12 jaar, 16 jaar of 18 jaar.

Meldpunten overlast

Houd zoveel mogelijk rekening met elkaar. Steek geen vuurwerk af dichtbij verzorgings- of verpleeghuizen, of bij kerken of kinderboerderijen. Steek geen carbid af buiten de afgesproken locaties. Zo helpt iedereen mee aan het voorkomen van overlast.

Melden overlast carbidschieten:

 • Bij de gemeente Zwolle op oudejaarsdag van 9.00 uur tot 18.00 uur via telefoonnummer 06 2187 49 18.
 • Buiten deze tijden bij de politie via telefoonnummer 0900  8844.

Melden vuurwerkoverlast:

 •  Bij de politie via telefoonnummer 0900  8844.

Controles

De gemeente en politie controleren of mensen zich aan de regels houden. Het gaat om regels over tijden, locaties, minimumleeftijden en de afspraken over carbidschieten. Overtreding van de regels kan een boete opleveren.

Opruimen

Ruim na het afsteken van vuurwerk direct de vuurwerkresten op. Maak het nat en gooi het afval in de grijze of ondergrondse restafvalcontainer. 

Vuurwerk dat op straat blijft liggen belandt als zwerfvuil in de natuur en kan hier tijdenlang rondzwerven. Dit ziet er niet netjes uit, maar is ook gevaarlijk voor planten en dieren. Daarnaast gaan kinderen vaak op zoek naar vuurwerk dat niet is afgegaan. Zij proberen dit opnieuw af te steken. Door vuurwerkafval op te ruimen zorgt u voor een schone en veilige buurt.

Locaties carbidschieten per wijk

 
Wijk Locatie
Berkum Het stuk grond begrensd door Nieuwe Vecht, Kuyerhuislaan, tussen De Verlaten en 50 meter ten westen van het volkstuinencomplex
Diezerpoort Park De Hogenkamp, het centrale grasveld
Holtenbroek Het grasveld achter het Cruijffcourt aan de Palestrinalaan
Marslanden Het verharde basketbalveld op sportcomplex Marslanden
Stadshagen
 • Parkeerplaats bij Milligerplas
 • Breezicht, grasveld naar de Verbinding aan de Oude Wetering (grenzend aan de parkeerplaats)
 • Grasveld in park bij Speldemakerstraat
Westenholte Tormentilweg
Wijthmen Woestijnenweg
Windesheim Terrein aan de Dorpsstraat-Vrijhofweg-Veldweg
Zwolle Zuid
 • Trapveldje langs de Zandwetering, langs het fietspad tussen de Schellerbergweg en de Campus
 • Oldenelerpark langs de Oldeneelweg (op het veld bij het ooievaarsnest)
 • Ittersumerpark (achter de IJsselcentraleweg)
 • het parkeerterrein van de voetbalvereniging Zwolse Boys (Landsheerlaan 44).
 • Bij Skatebaan Schellerpark

Bekijk ook de overzichtskaart met de carbidlocaties.