Aanleg tijdelijke bushaltes

vrouw stapt bus uit met kind

Vanaf 13 december 2020 verzorgt Keolis onder de naam RRReis het openbaar vervoer in Zwolle. Hierdoor verandert er veel voor iedereen die in Zwolle met het openbaar vervoer reist. Vanaf die datum wijzigen de routes door de stad, vervallen er haltes en komen er nieuwe verbindingen. Dit heeft provincie Overijssel in samenspraak met Keolis bepaald. Langs deze nieuwe routes legt de gemeente Zwolle- op verzoek van provincie Overijssel- een aantal nieuwe, tijdelijke bushaltes aan. Het werk hieromheen vindt plaats tussen 15 november en 13 december 2020.

Keolis verzorgt  voor een periode van twee jaar het openbaar vervoer in de regio IJssel-Vecht waar Zwolle onder valt. Hiervoor gaan ze met 259 nieuwe, elektrische bussen rijden. Hier zitten veel voordelen aan. Zo zijn elektrische bussen stiller, schoner voor het milieu en ze zorgen voor minder voelbare trillingen in de bus. Voor de periode waarin RRReis in regio IJssel-Vecht gaat rijden is een aantal wijzigingen doorgevoerd in onder meer de dienstregeling. In de nieuwe dienstregeling wijzigen routes, vervallen haltes en komen er nieuwe verbindingen.

Op deze pagina vindt u informatie over de aanleg van de tijdelijke bushaltes in Zwolle. Hieronder leest u de belangrijkste vragen en antwoorden.

Waarom gaat RRReis in elektrische bussen rijden?

Er zitten veel voordelen aan het rijden in elektrische bussen. Zo is een elektrische bus een stuk stiller dan een dieselbus. Bovendien trilt een elektrische bus veel minder, wat het comfort voor de busreiziger een stuk verbetert. Daarnaast zorgt een elektrische bus voor veel minder CO2 uitstoot. Het doel is om in 2030 geen dieselbussen meer te laten rijden in Nederland om de uitstoot te beperken. Door nu alvast elektrische bussen te laten rijden speelt Zwolle in op dit doel.  Tot slot zijn elektrische bussen lager in kosten. Hierdoor kunnen we in Zwolle meer geld uitgeven aan andere zaken.

Waarom komen er nieuwe tijdelijke bushaltes?

Omdat de bussen nieuwe routes gaan rijden, worden er ook een aantal nieuwe bushaltes langs deze routes gerealiseerd. Deze bushaltes zijn er voor een tijdelijke periode van twee jaar, met ingang van 13 december 2020. De duur van deze bushaltes hangt samen met de periode waarin Keolis het openbaar busvervoer voor regio IJssel-Vecht verzorgt. Na deze periode wordt de dienstregeling opnieuw geanalyseerd en geactualiseerd door de vervoerder die de concessie dan voor een periode van tien jaar uit gaat voeren.

Waar worden de nieuwe tijdelijke bushaltes aangelegd?

In Zwolle komen op de nieuwe bus routes in totaal 20 nieuwe tijdelijke bushaltes. Deze worden geplaatst in de volgende wijken:

•             Stadshagen: 5 locaties

•             Holtenbroek: 1 locatie

•             Binnenstad: 1 locatie

•             Zwolle Zuid: 1 locatie

•             Aa-landen: 8 locaties

•             Hessenpoort: 4 locaties

Worden voor de aanleg van de nieuwe bushaltes verkeersbesluiten genomen?

Ja, voor het veranderen van een verkeerssituatie, zoals het aanleggen van een nieuwe bushalte, is altijd  een verkeersbesluit nodig. Het is noodzakelijk dat verschillende belangen goed worden afgewogen. Dit doet de gemeente Zwolle in overleg met de politie. Meer informatie over verkeersbesluiten.

Hoe worden de nieuwe bus routes in Zwolle bepaald?

Per 13 december 2020 neemt Keolis het busvervoer in de regio IJssel-Vecht over. Nog niet eerder reed er één vervoerder in deze hele regio. De nieuwe regio is een samenvoeging van de huidige reisgebieden Midden-Overijssel en Veluwe, waar nu de bussen van Syntus Overijssel en Syntus Gelderland rijden. De afgelopen jaren hebben de provincies Overijssel, Gelderland en Flevoland gewerkt aan hun visie op het openbaar vervoer. Er is gekeken naar reizigersaantallen, wensen van de reizigers en trends en ontwikkelingen in het openbaar vervoer. Op basis van deze visie is door de vervoerder een nieuw vervoersplan opgesteld. Meer informatie over de nieuwe busroutes in Zwolle vind je op www.reis.nl

Hoeveel bushaltes worden er verwijderd?

Door de gewijzigde busroutes komen de bussen niet meer langs alle bushaltes van de voormalige routes. Bij deze vervallen bushaltes verwijderen we het haltebord.  De haltes verwijderen we niet volledig, omdat de vraag naar openbaar busvervoer bij een nieuwe aanbesteding anders kan liggen. Mogelijk zijn deze haltes dan toch weer opgenomen in het vervoersplan. Kijk voor meer informatie op www.reis.nl

Hoe zien de nieuwe haltes eruit?

Omdat de bushaltes voor een korte periode van twee jaar nodig zijn, wordt de bouw van de tijdelijke haltes zo eenvoudig mogelijk uitgevoerd. Waar nu nog geen trottoir grenst aan de rijbaan worden betonplaten gelegd en waar al wel trottoir aanwezig is, wordt alleen een haltepaal met bijhorend bord geplaatst. Bij de haltes in de binnenstad is de aanpassing ingrijpender, daar wordt de gehele kruising aangepast om de tijdelijke haltes goed in te kunnen passen.

Hoe worden de nieuwe haltes aangelegd?

De gemeente legt drie soorten tijdelijke haltes aan. Hieronder leest u de werkzaamheden die horen bij de drie soorten bushaltes.

 • Halte op voetpad liggend aan rijbaan
  • Het plaatsen van zwart-wit tegels
  • Het plaatsen van een haltebord met paal
    
 • Halte in huidige berm (groen)
  • Het aanbrengen van tijdelijke betonplaten als perron
  • Het aanbrengen van bestrating tot het perron
  • Het plaatsen van een haltebord met paal
    
 • Halte met fietspad achterlangs
  • Het verwijderen van een deel van de asfaltverharding
  • Het aanbrengen van een perron en bestrating
  • Het plaatsen van zwart-wit tegels
  • Het plaatsen van een halte-bord
  • Het aanbrengen van gedeeltelijk nieuw asfalt

Hoe ziet de planning eruit?

De aanleg van de tijdelijke bushaltes start op 16 november 2020. Het werk duurt circa vier weken. Daarna voert onze aannemer nog kleine afrondende werkzaamheden uit.

Ontstaat er verkeershinder door de werkzaamheden?

Voor de aanleg van de haltes zijn tijdelijke verkeersmaatregelen nodig, zodat de aannemer de haltes veilig kan aanleggen in het doorgaande verkeer. Dit zal enige verkeershinder met zich mee brengen. Van verdere overlast of hinder zal geen sprake zijn voor reizigers of bewoners.

Ik heb een andere vraag, waar kan met mijn vraag naartoe?

U kunt uw vraag per mail sturen naar bushalte@zwolle.nl of bel met ons klantcontactcentrum via 14038 (lokaaltarief). Kijk voor meer informatie over de nieuwe dienstregeling op www.reis.nl.