Deelvoertuigen

Deelmobiliteit neemt in Nederland een steeds belangrijkere plaats op mobiliteitsgebied in, zo ook in Zwolle. In de Mobiliteitsvisie 2030 wordt deelmobiliteit genoemd als een kansrijke manier om bij te dragen aan de bereikbaarheid, gastvrijheid en leefbaarheid van Zwolle.

In onze stad zijn deelauto’s al enkele jaren de praktijk. We zien dat deze vorm van deelmobiliteit voorziet in een behoefte. Nieuw voor onze gemeente is de intrede van elektrische deelscooters en deelfietsen. Vooruitlopend op het nog te ontwikkelen actieplan deelmobiliteit heeft zich een aanbieder van deelscooters in Zwolle gevestigd, het bedrijf GO Sharing. Deze partij biedt, sinds begin mei 2021, 150 deelscooters aan in de stad.

Verboden gebieden

De gemeente Zwolle heeft een kaart opgesteld met verboden gebieden. In deze gebieden mag een deelvoertuig niet worden geparkeerd en mag de transactie niet worden afgemeld. Dit zijn onder andere voetgangersgebieden en parken. Hieronder vindt u de kaart met verboden gebieden.

Link naar de kaartweergave