Gladheidsbestrijding

Bij kans op gladheid en bij sneeuwval zorgt de gemeente ervoor dat de belangrijkste wegen zo veel mogelijk begaanbaar blijven. ROVA zorgt voor uitvoering hiervan.

Als de weersverwachtingen vorst voorzien, wordt preventief gestrooid met een zoutmengsel. Bij sneeuwval worden veegmachines en sneeuwschuivers ingezet.

U kunt zelf ook een belangrijke rol spelen in de gladheidsbestrijding door voetpaden in uw omgeving zelf te vegen of te strooien.

Strooiroutes

Op deze kaart staan de actuele strooiroutes aangegeven. De rode doorgetrokken lijn geeft de hoofdwegen aan, de rode stippellijn geeft de fietspaden aan.

Grote kaart weergeven (opent in nieuw scherm)

Tips voor weggebruikers

Als u bij verwachte gladheid de weg opgaat, denk dan aan het volgende:

  • Pas uw snelheid aan
  • Houd voldoende afstand
  • Zorg dat uw auto in goede conditie is
  • Houd altijd rekening met opvriezing van het wegdek