Aanleg rioolaansluiting

Elk perceel dat binnen stedelijk gebied afvalwater loost, moet zijn aangesloten op het gemeentelijk riool.

De rioolaansluitleiding (de leiding tussen de perceelgrens en het gemeentelijke hoofdriool), wordt op kosten van de perceeleigenaar door de gemeente Zwolle aangelegd. Als u aangesloten wilt worden op het riool, kunt u hiervoor een aanvraag indienen.

De verantwoordelijkheid voor het beheer en onderhoud van de leiding ligt bij de gemeente Zwolle. Kosten voor het opsporen en verwijderen van verstoppingen in de rioolaansluitleiding komen voor rekening van de gebruiker. Ligt de oorzaak van de verstopping bij de gemeente, dan betaalt de gemeente de gemaakte kosten.

Ik wil de aanvraag via een formulier afhandelen

aanvraag rioolaansluitingen.pdf

Dit heeft u nodig voor de aanvraag
U moet een situatietekening aan uw aanvraag toevoegen. Hierop moet staan aangegeven waar en hoe de leiding in de grond ligt

Overige informatie
Na het indienen van de aanvraag krijgt u een kostenopgave. Na betaling wordt de rioolaansluiting aangelegd. De gemeente Zwolle blijft eigenaar van deze rioolaansluitleiding.

Voor meer informatie kunt u hier terecht:
Stadskantoor

Voor vragen belt u met de gemeente Zwolle, tel. 14038 (lokaal tarief + eventuele kosten mobiele telefoon) of u vult het contactformulier in.

Klachten & meldingen
Bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of wilt u iets melden? Klik dan hier voor een overzicht van de verschillende formulieren die u kunt gebruiken.

De kosten van de rioolaansluiting variëren. Deze kosten zijn afhankelijk van de exacte uitvoering.

Beleid & Wetgeving
Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid

Wetgeving:
wetten.overheid.nl