Aanleg rioolaansluiting

Elk stuk grond (perceel) die binnen stedelijk gebied afvalwater laat wegstromen, moet zijn aangesloten op het gemeentelijk riool. Als u binnen de gemeente Zwolle woont, valt uw stuk grond ook onder het stedelijk gebied.

De rioolaansluitleiding (de leiding tussen de perceelgrens en het gemeentelijke hoofdriool), wordt door de gemeente Zwolle aangelegd. De kosten zijn voor de eigenaar van het perceel. Als u aangesloten wilt worden op het riool, kunt u dit aanvragen.

De gemeente Zwolle blijft eigenaar van de leiding (tussen perceelgrens en het gemeentelijk hoofdriool) en zorgt voor het onderhoud ervan. Als er verstoppingen in de rioolaansluitleiding zitten, moeten die worden opgespoord en weggehaald. De kosten daarvoor zijn voor de eigenaar van het perceel. Als de reden van de verstopping bij de gemeente ligt, dan betaalt de gemeente de gemaakte kosten.

U kunt de aanleg van een rioolaansluiting digitaal aanvragen

Dit heeft u nodig voor de aanvraag

U moet een situatietekening aan uw aanvraag toevoegen (bij voorkeur pfd bestand). Hierop moet staan aangegeven waar de aansluiting bij de perceelgrens gewenst is.

Overige informatie

Na het indienen van de aanvraag krijgt u een kostenopgave. Na betaling wordt de rioolaansluiting aangelegd. De gemeente Zwolle blijft eigenaar van deze rioolaansluitleiding.

Als u vragen heeft over dit product, neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Als u niet tevreden bent over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of als u iets wilt melden, dan leest u op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren hoe u dat kunt doorgeven.

De kosten van de rioolaansluiting verschillen. Deze kosten hangen af van diverse factoren zoals lengte van de leiding, drukte van straat/woonerf, type verharding in de straat, hoe het aanleggen van de leiding wordt uitgevoerd enzovoort.