Aanleg rioolaansluiting

Elk perceel dat binnen stedelijk gebied afvalwater loost, moet zijn aangesloten op het gemeentelijk riool.

De rioolaansluitleiding (de leiding tussen de perceelgrens en het gemeentelijke hoofdriool), wordt op kosten van de perceeleigenaar door de gemeente Zwolle aangelegd. Als u aangesloten wilt worden op het riool, kunt u hiervoor een aanvraag indienen.

De verantwoordelijkheid voor het beheer en onderhoud van de leiding ligt bij de gemeente Zwolle. Kosten voor het opsporen en verwijderen van verstoppingen in de rioolaansluitleiding komen voor rekening van de gebruiker. Ligt de oorzaak van de verstopping bij de gemeente, dan betaalt de gemeente de gemaakte kosten.

U kunt de aanleg van een rioolaansluiting digitaal aanvragen

Dit heeft u nodig voor de aanvraag

U moet een situatietekening aan uw aanvraag toevoegen. Hierop moet staan aangegeven waar en hoe de leiding in de grond ligt

Overige informatie

Na het indienen van de aanvraag krijgt u een kostenopgave. Na betaling wordt de rioolaansluiting aangelegd. De gemeente Zwolle blijft eigenaar van deze rioolaansluitleiding.

Als u vragen heeft over dit product, neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Als u niet tevreden bent over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of als u iets wilt melden, dan leest u op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren hoe u dat kunt doorgeven.

De kosten van de rioolaansluiting variëren. Deze kosten zijn afhankelijk van de exacte uitvoering.