Rioolontstopping, onderzoek

De gemeente Zwolle is verantwoordelijk voor het onderhoud van de rioolaansluitleiding tussen uw perceelgrens en het hoofdriool. De gemeente is tevens verantwoordelijk voor de leiding (de rioolbuis). De eigenaar/gebruiker van het pand is verantwoordelijk voor het goed gebruik van het riool.

Rioolverstopping onderzoek
Als u problemen hebt met de afvoer van afvalwater, kunt u de gemeente verzoeken om een onderzoek in te stellen naar de oorzaak. De gemeente voert uitsluitend onderzoek uit wanneer te verwachten is dat het rioolprobleem zich in het gemeentelijk gedeelte van de rioolaansluitleiding voordoet.

Als de oorzaak van de verstopping te wijten is aan de gemeente Zwolle dan zijn de kosten voor de gemeente. Voorbeelden van oorzaken kunnen zijn: wortelingroei door gemeentelijke bomen en struiken, buisbreuk, beschadiging en een ernstige verzakking van de rioolaansluitleiding.

Is de oorzaak van de rioolverstopping te wijten aan verkeerd rioolgebruik van de eigenaar/gebruiker van het pand dan komen de kosten voor rekening van de opdrachtgever van het onderzoek.

De kosten voor onderzoek zijn veelal niet hoger dan €150,-. Indien het onderzoek en het oplossen van de verstopping meer tijd vergt en daarmee hoger uit gaan vallen dan wordt dit u vooraf meegedeeld.

Voor een rioolonderzoek kunt u contact opnemen met de gemeente Zwolle, telefoonnummer 14038.

Ik wil de melding via een formulier afhandelen:
Formulier melding openbare ruimte

Als u vragen heeft over dit product, neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Als u niet tevreden bent over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of als u iets wilt melden, dan leest u op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren hoe u dat kunt doorgeven.

Voor de kosten van dit product, zie Leges rijbewijzen.

Een medewerker van de Rova voert namens de gemeente het onderzoek naar de oorzaak en de oplossing van het rioolprobleem uit.

Beleid & Wetgeving
Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid

Wetgeving:
wetten.overheid.nl