Rioolontstopping, onderzoek

De gemeente Zwolle is verantwoordelijk voor het onderhoud van de rioolaansluitleiding tussen uw perceelgrens en het hoofdriool. De gemeente is tevens verantwoordelijk voor de leiding (de rioolbuis). De eigenaar/gebruiker van het pand is verantwoordelijk voor het goed gebruik van het riool.

Als u problemen hebt met de afvoer van afvalwater, kunt u de gemeente verzoeken om een onderzoek in te stellen naar de oorzaak. De gemeente voert uitsluitend onderzoek uit wanneer te verwachten is dat het rioolprobleem zich in het gemeentelijk gedeelte van de rioolaansluitleiding voordoet. Voor een rioolonderzoek kunt u contact opnemen met de gemeente Zwolle.