Tijdelijke lozing gemeenteriool

De gemeente Zwolle heeft ongeveer 722 kilometer riolering in beheer en onderhoud. De riolering is in vier soorten te verdelen:

  • gemengde stelsels
  • gescheiden stelsels
  • verbeterd gescheiden
  • infiltratie

U kunt een tijdelijke lozing aanvragen op het gemeentelijke riool.