Toestemming aanleg kabels en leidingen

Onder de grond liggen netwerken van kabels en leidingen voor onder andere nutsvoorzieningen, (tele)communicatie en riolering. Graafwerkzaamheden aan de openbare weg voor uitbreiding en/of onderhoud van deze netwerken mogen alleen als er een vergunning en/of instemming van de gemeente is.

Beheerders netwerken
Wilt u gaan graven, bijvoorbeeld in uw tuin of stoep? Dan is het handig om te weten of er kabels en leidingen liggen. U kunt dit vragen aan KLIC Oost. Dit ‘Kabels en Leidingen Informatie Centrum' neemt contact op met alle beheerders (onder andere Essent) die kabels en leidingen in de grond hebben in uw woonomgeving. De beheerder stuurt tekeningen op. Zo ziet u precies waar u de schop wel en niet in de grond kunt zetten. Deze service neemt maximaal drie dagen in beslag.

Wanneer u onverhoopt toch een beschadiging aan een kabel of leiding veroorzaakt, moet u contact opnemen met de eigenaar ervan. Wanneer het riolering betreft, belt u de gemeente, tel. 14038.

aanvraagformulier-kl-gemeente-zwolle-versie2014-0008.pdf

Heeft u suggesties, klachten of meldingen met betrekking tot dit onderwerp?
Maak dan gebruik van het formulier Melding openbare ruimte.

Ik wil de aanvraag via een formulier afhandelen
Melding openbare ruimte

Er zijn geen kosten aan deze service verbonden.

handboek avoi kabels en leidingen kl v4.pdf

Beleid & Wetgeving
Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid

Wetgeving:
wetten.overheid.nl

Als u vragen heeft over dit product, neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Als u niet tevreden bent over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of als u iets wilt melden, dan leest u op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren hoe u dat kunt doorgeven.