Parkeerproducten bedrijven

Parkeerabonnement en Parkeervergunning Bedrijven

Als uw bedrijf gevestigd is in het vergunninghoudergebied, kunt u een Parkeerabonnement voor bepaalde parkeerlocaties of een Parkeervergunning Bedrijven aanvragen. 

Storing, onderhoud en reparatie

U kunt voor een jaar een parkeervergunning aanvragen voor werkzaamheden in Zwolle voor storing, onderhoud en reparatie.

Tijdelijke werkzaamheden

U kunt een tijdelijke parkeervergunning aanvragen voor werkzaamheden in Zwolle voor storing, onderhoud en reparatie.

Specifieke beroepen

Voor een aantal specifieke beroepen als huisarts, verloskundige, of medewerker thuiszorg  kunt u een in aanmerking komen voor een specifieke parkeervergunning.

Markten, wegsleepregeling

Staat uw auto geparkeerd op een marktterrein en verplaatst u hem niet op tijd? Dan wordt de auto weggesleept voordat de markt begint.

Parkeren voor grote voertuigen

U mag niet parkeren binnen de bebouwde kom met een voertuig dat langer is dan zes meter of hoger dan 2,40 meter. Denk daarbij aan een autoambulance, opleggers of aanhangwagens.

Toegang gebied pollersysteem

Pollers zijn palen die in de straat verzinken. Buiten de tijden waarop winkels en horeca bevoorraad worden, staan ze omhoog. U kunt dan niet met de auto de binnenstad te bereiken.

Aanpassen kenteken

Het is belangrijk dat het kenteken op uw bewonersvergunning of abonnement klopt.

Opzeggen parkeervergunning of -abonnement

Als u uw vergunning of abonnement niet meer nodig heeft of als u verhuist, kunt u deze zelf beëindigen.

Parkeren op eigen terrein

Deze kaart geeft inzicht in de adressen in Zwolle waar parkeren op eigen terrein mogelijk is of waarvoor een nulvergunning geldt.