Betrouwbaarheidsniveau EH1 van eHerkenning verdwijnt

Op 18 februari 2020 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel Digitale Overheid aangenomen en verandert het betrouwbaarheidsniveau voor de eHerkenning. Vanaf 1 juli 2021 moeten overheden hun digitale diensten aanbieden via eHerkenning met betrouwbaarheidsniveau EH3. Dit geldt ook voor ons digitale parkeerloket. Het is dan niet meer mogelijk om in te loggen met betrouwbaarheidsniveau EH1. Het inloggen met een hoger beveiligingsniveau heeft als doel om online zaken te blijven regelen op een veilige en betrouwbare manier.

Wat betekent dit voor u?

Deze wijziging betekent dat u vóór 1 juli 2021 het bestaande niveau EH1 opgehoogd moet hebben naar een hoger betrouwbaarheidsniveau EH3.

Vraag op tijd het hogere betrouwbaarheidsniveau aan en voorkom dat u niet meer kunt inloggen. Uw leverancier kan uw eHerkenning upgraden. Meer informatie vindt u op www.eherkenning.nl. En op www.eherkenning.nl/nieuws/betrouwbaarheidsniveau-eh1-verdwijnt.

Aanvragen machtiging eHerkenning

Naast het beveiligingsniveau EH3 moet u ook een machtiging aanvragen die binnen dit niveau geraadpleegd kan worden. In dit geval gaat het om de machtiging: Parkeer Loket Zwolle. Deze machtiging kan pas aangevraagd worden op het moment dat het parkeerloket is omgezet naar het beveiligingsniveau EH3. Wij informeren alle bedrijven die bekend zijn in ons vergunningensysteem hierover per e-mail of brief. Ook wordt op deze pagina worden vermeld wanneer het digitale parkeerloket over gaat en u de machtiging kunt aanvragen.