Betrouwbaarheidsniveau EH1 van eHerkenning verdwijnt

Op 18 februari 2020 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel Digitale Overheid aangenomen en verandert het betrouwbaarheidsniveau voor de eHerkenning. Vanaf 1 juli 2021 moeten overheden hun digitale diensten aanbieden via eHerkenning met betrouwbaarheidsniveau EH3. Dit geldt ook voor ons digitale parkeerloket. Het is dan niet meer mogelijk om in te loggen met betrouwbaarheidsniveau EH1. Het inloggen met een hoger beveiligingsniveau heeft als doel om online zaken te blijven regelen op een veilige en betrouwbare manier.

Wat betekent dit voor u?

Deze wijziging betekent dat u het bestaande niveau EH1 opgehoogd moet hebben naar een hoger betrouwbaarheidsniveau EH3.

Vanaf 24 juni 2021 is het alleen nog mogelijk om in te loggen met betrouwbaarheidsniveau EH3.

Aanvragen EH3 en machtiging eHerkenning

Het hogere betrouwbaarheidsniveau moet u zelf aanvragen. Uw leverancier kan uw eHerkenning upgraden. Meer informatie vindt u op www.eherkenning.nl. En op www.eherkenning.nl/nieuws/betrouwbaarheidsniveau-eh1-verdwijnt.

Naast het betrouwbaarheidsniveau EH3 moet u ook een machtiging aanvragen die binnen dit niveau geraadpleegd kan worden. In dit geval gaat het om de machtiging: Parkeer Loket Zwolle. Sommige providers hebben de nieuwe machtiging nog niet opgenomen in hun catalogus. Is dit het geval? Dan raden wij u aan om contact op te nemen met uw provider om dit verder te regelen.

Niet op tijd betrouwbaarheidsniveau EH3?

Is het niet gelukt om het betrouwbaarheidsniveau te upgraden voor 24 juni 2021? Dan is het mogelijk om wijzigingen van uw parkeervergunning, -abonnement of ontheffing telefonisch aan ons door te geven. U kunt hiervoor contact opnemen met ons klantcontactcentrum, via telefoonnummer 14038.

Heeft u een tijdelijke parkeervergunning nodig voor storing- onderhoud of reparatiewerkzaamheden? Dan kunt u een afspraak maken bij de publieksbalies voor de aanvraag van de tijdelijke vergunning. Een afspraak kunt u maken via onze website (https://www.zwolle.nl/afspraakmaken) of via telefoonnummer 14038.