Bereikbare binnenstad

Gastvrije stad

Zwolle wil een vaste positie behouden bij de top van de meest gastvrije binnensteden van Nederland. Goede bereikbaarheid van de binnenstad en parkeervoorzieningen dragen hieraan bij. Door de groei van de (auto)mobiliteit staat de bereikbaarheid en de doorstroming van het verkeer, met name aan de westzijde van de binnenstad, onder druk. Ingrijpen is nu nodig.

Deelproject Willemskade

Na de reconstructies van de Katerdijk in 2013, de Burgemeester Roelenweg in 2014 en Pannekoekendijk-Harm Smeengekade in 2015, vormt de herinrichting van de Willemskade het sluitstuk van het project Bereikbare Binnenstad.

Van maart 2017 tot november 2017 vond de uitvoering succesvol plaats van het project Reconstructie Willemskade. Lees meer op www.zwolle.nl/willemskade.