Reconstructie Willemskade

Omvangrijke reconstructie

De reconstructie van de Willemskade start op 18 april 2017 en duurt tot eind augustus 2017. Tegelijkertijd legt ProRail in de Veerallee (aan de Willemskade) de breedste spoorwegovergang van Nederland aan.

De reconstructie zorgt voor overlast en tijdelijke verkeersmaatregelen, maar de gemeente Zwolle en aannemer Van Gelder doen er alles aan om de Zwolse binnenstad en het NS-station voor de bezoekers en inwoners bereikbaar te houden. In de onderstaande factsheet geven wethouder Filip van As, projectleider Niels Munnik en omgevingsmanager Paulien Bisschop toelichting over de reconstructie.

factsheet reconstructie willemskade.pdf 

UPDATE: Willemskade weer volledig opengesteld voor verkeer

Vanaf maandag 28 augustus is de vernieuwde Willemskade met de aanliggende kruispunten in beide richtingen weer toegankelijk voor al het verkeer. In de loop van de dag worden alle ingestelde verkeersomleidingen en tijdelijke verkeersmaatregelen opgeheven. Vanaf dat moment zijn de Nieuwe Veerallee, Willemskade, Rieteweg, Westerlaan en Oosterlaan in beide richtingen voor alle soorten verkeer toegankelijk. De Van Karnebeektunnel is dan weer alleen toegankelijk voor het openbaar vervoer en de hulpdiensten. Lees het nieuwsbericht.

Nieuwe inrichting

De belangrijkste aanpassingen aan de Willemskade zijn:

  • realisatie van een vrijliggende busbaan midden op de weg;
  • realisatie van een vrijliggend tweerichtings fietspad aan de beide zijden van de weg;
  • aanleg van twee vrijliggende autorijstroken; 
  • aanleg van de aansluiting op de toekomstige busbrug.

In het onderstaande ontwerp kunt u de nieuwe inrichting van de Willemskade na de reconstructie bekijken.

definitief-ontwerp-willemskade.pdf

Ingrijpende operatie

De reconstructie van de Willemskade is het grootste project van Zwolle van de laatste decennia als het gaat om van bereikbaarheid en doorstroming. Een groot deel van de stad heeft last van deze reconstructie. Op de onderstaande kaart ziet u de tijdelijke (rij)routes van 18 april tot eind augustus voor automobilisten, fietsers en voetgangers. Om de overlast te beperken maken wij ‘werk met werk’. Dit doen wij door onze werkzaamheden te combineren met die van ProRail.

Gastvrij

Zwolle wil een gastvrije stad zijn. De bereikbaarheid van de binnenstad en de parkeervoorzieningen dragen hieraan bij. Door de groei van de (auto)mobiliteit staat de bereikbaarheid, aan met name de westkant, van de binnenstad onder druk.

Om de bereikbaarheid te kunnen blijven garanderen is de herinrichting van de Willemskade hier nodig als een van de diverse samenhangende maatregelen van het project Bereikbare Binnenstad die van 2012 tot en met 2017 worden uitgevoerd.