Permanente en tijdelijke routes buslijnen

Stads- en streekbussen in Zwolle rijden sinds medio februari 2019 vanaf het nieuwe busstation aan de Hanzelaan. De haltes op het Stationsplein en de Oosterlaan zijn verwijderd. De ingebruikname van het nieuwe busstation heeft directe gevolgen op de routes van alle buslijnen door Zwolle.

Informatiebijeenkomst

De Deventerstraatweg en Hortensiastraat zijn belangrijke ontsluitingswegen voor de bewoners van de wijken Assendorp en Pierik. Daarnaast zitten deze wegen in de belangrijke route voor het openbaar vervoer tussen het nieuwe busstation en de oostelijke bestemmingen van de (binnen)stad zoals de Rechtbank Zwolle, Isala Ziekenhuis en Landstede. Op woensdagsavond 31 oktober 2018 organiseerde de gemeente Zwolle met de provincie Overijssel een informatiebijeenkomst voor de bewoners van de Deventerstraatweg en de Hortensiastraat over de tijdelijke routes van de buslijnen en over de verkeersveiligheid. De presentatie op de bijeenkomst en de samenvatting van de vragen en opmerkingen kunt u hieronder lezen.

20181031-presentatie-informatiebijeenkomst-buslijnen-en-verkeersveiligheid.pdf  

20181031 Samenvatting vragen en opmerkingen informatieavond tijdelijke buslijnen.pdf

Permanente wijziging

De provincie Overijssel voert, in overleg met de vervoerders Keolis en Connexxion een aantal  wijzigingen in het buslijnennet door.

 • De bussen die nu nog via de Burgemeester Van Roijensingel en de Emmawijk of de Eekwal rijden, gaan vanaf februari 2019 rijden via de busbrug.  
 • Buslijn 3 die nu een lus in één richting door Assendorp rijdt wordt opgeheven.
 • Buslijn 7 neemt een deel van de route over. Deze bus rijdt via de Deventerstraatweg en de Hortensiastraat naar Oosterenk in beide richtingen. In de spitsperiode rijdt lijn 7 een 10-minutendienst, overdag elk kwartier.

Voor de actuele dienstregelingen en routes:

Vanaf 2021 wijzigen de busroutes opnieuw. 

Extra bushalte

De bewoners hebben verzocht de bushalte niet aan te leggen. Op dit moment gaan we niet verder met de procedure voor de aanleg van een nieuwe bushalte. Samen met de werkgroep onderzoeken we nu eerst welke maatregelen in de Hortensiastraat mogelijk zijn. Of de bushalte in te passen is, wordt later bekeken.

Op de Deventerstraatweg verandert niets: de bestaande twee haltes blijven gehandhaafd en aan deze weg is er geen ruimte om haltes aan de overzijde te realiseren.

Nieuwe permanente bushalte aan de Hortensiastraat bij DOAS

Tijdelijke busroutes van 17 februari 2019 tot eind augustus 2020

Tijdens de aanleg van de ondergrondse fietsenstalling onder het Stationsplein en de herinrichting van de openbare ruimte op het Stationsplein en de Stationsweg, moet een aantal buslijnen een andere route rijden, omdat het Stationsplein gestremd is. De tijdelijke situatie duurt van 17 februari 2019 tot uiterlijk eind augustus 2020.

 • De stads- en streekbussen met bestemmingen aan de oostkant van Zwolle zijn verdeeld over twee omleidingsroutes.
 • De stadsbussen van lijn 1 en 4 die haltes in of vlakbij de binnenstad bedienen worden omgeleid via de Emmawijk, Willemskade en de busbrug.
 • De streekbussen 29, 40, 70, 161, 166 en 167 die veel passagiers hebben voor scholen en werkgelegenheid in en nabij Assendorp worden omgeleid via de Deventerstraatweg en de Hortensiastraat.
 • Op het drukste moment, in de ochtendspits gaat het om 40 bussen per uur. Buiten de spits, in de avonden en in de weekenden betreft het veel minder bussen: 24 bussen per uur in de dalperiode, 2 per uur in de avond en maximaal 4 bussen per uur in het weekend.
 • De bussen halteren niet bij de haltes op de Deventerstraatweg en Hortensiastraat.
 • De bussen maken daarna een lus over de Wethouder Alferinkweg, de Hanekamp en de Wipstrikkerallee om ook de scholen, het provinciehuis en de rechtbank te bedienen.

Tijdelijke routes voor stadsbus en streeklijnen vanaf 17 februari 2019 tot eind augustus 2020

De bussen maken na de Hortensiastraat een lus over de Wethouder Alferinkweg, de Hanekamp en de Wipstrikkerallee om ook de scholen, het provinciehuis en de rechtbank te bedienen. In totaal betreft dit 26 bussen per uur in de spitsuren. Op de Wipstrikkerallee halteren de bussen aan de bestaande haltes, aan de zuidzijde van de rijbaan.

Aan de noordzijde van de rijbaan wordt de haltekom ter hoogte van Wipstrikkerallee 125 in de periode van februari 2019 tot en met uiterlijk eind augustus 2020 als bushalte in gebruik genomen.

Verkeersveiligheid Hortensiastraat

In de afgelopen jaren heeft de gemeente op diverse punten van de Hortensiastraat  verzoeken ontvangen om de verkeersveiligheid  te onderzoeken en maatregelen te treffen om deze te verbeteren. De Hortensiastraat is inmiddels geagendeerd als Verkeersveiligheidsproject voor 2019.

Dit betekent dat de gemeente een diepgaande analyse gaat uitvoeren van het verkeersongevallenbeeld. Samen met een delegatie van bewoners wil de gemeente onderzoeken of er al op korte termijn maatregelen mogelijk zijn om de veiligheid te verbeteren.

Onderzoek met camera's

Om de verkeersveiligheid op de Hortensiastraat te onderzoeken is van dinsdag 4 december t/m maandag 11 december met behulp van camera’s de verkeerssituatie in beeld gebracht.

De gemeente Zwolle krijgt met enige regelmaat klachten over de verkeersveiligheidssituatie op de Hortensiastraat. Daarom wil de gemeente met een zogenaamde conflict-observatie inzicht krijgen in de verkeerssituatie. Dit gebeurt met vijf camera’s die op verschillende plekken in de straat de verkeerssituatie in beeld brengen. Het gaat om:

 • het kruispunt met de Leliestraat-Fuchsiastraat,
 • de oversteekplaats nabij de Molenweg,
 • het kruispunt met de Korenbloemstraat,
 • de oversteekplaats bij basisschool Het Mozaïek
 • en op het weggedeelte tussen de Assendorperstraat en De Oude Ambachtsschool.

In opdracht van de gemeente voerde een adviesbureau het onderzoek uit met de camera’s. De camera’s registreerden uitsluitend het verkeersbeeld. De beelden werden niet gebruikt voor handhaving en werden binnen een week na afronding van het onderzoek vernietigd. Naast de camera-observatie werd op drie locaties in de Hortensiastraat de snelheid gemeten.

Resultaten verkeersonderzoek

Het verkeersonderzoek is afgerond. De onderstaande resultaten van het onderzoek zijn gedeeld met een werkgroep van bewoners. Op basis van het onderzoek bekijkt de gemeente of en welke maatregelen genomen moeten worden.

dtv_eindrapport-conflictobservatie-hortensiastraat.pdf

21.hortensiastraat.zwolle.dec2018.telling.xlsx

21.hortensiastraat.zwolle.dec2018.telling.pdf

22.hortensiastraat.zwolle.dec2018.telling.pdf

23.hortensiastraat.zwolle.dec2018.telling.pdf

presentatie-cameraobservatie-hortensiastraat-2e-avond.pdf

Fietser in de Hortensiastraat