Werkzaamheden aan vier grote beweegbare bruggen

De gemeente Zwolle voert in 2019 omvangrijke werkzaamheden uit aan de vier grote bruggen die op afstand bedienbaar zijn. Het gaat om de Mastenbroekerbrug, Twitstvlietbrug, Holtenbroekerbrug en Hofvlietbrug. De besturing en de aandrijving van de bruggen worden aangepast of vernieuwd, zodat ze voldoen aan de nieuwe veiligheidseisen uit de Europese Machinerichtlijn. Tijdens de werkzaamheden is de brug niet bedienbaar. Er geldt dan een beperking voor de doorvaarthoogte voor de scheepvaart. Het (auto)verkeer kan tijdens de werkzaamheden gewoon gebruik maken van de bruggen.

SPIE Nederland BV uit Wijhe heeft de opdracht gekregen om het werk aan de bruggen uit te voeren. Deze aannemer heeft veel ervaring in het bouwen en ombouwen van beweegbare brug- en sluisinstallaties.

Werkzaamheden

In 2018 zijn de mechanische onderdelen van de bruggen al aangepast, waardoor de bruggen als werkruimte voor de beheerders toegankelijker en veiliger zijn gemaakt. De nieuwe werkzaamheden worden uitgevoerd aan de besturing en aandrijving van de bruggen. Dit werk bestaat onder meer uit:

  • Het aanpassen van het elektrisch en of hydraulisch aandrijfgedeelte van de brug.
  • Het geheel vernieuwen van besturingskasten.
  • Het vervangen van een groot gedeelte van elektra-, stuur- en datakabels.

Door de aanpassing blijven de grote beweegbare bruggen in Zwolle werken op het hoogste veiligheidsniveau en met minimaal storingsrisico. Daarmee verzekeren we ook voor de toekomst de bereikbaarheid van onze stad per weg én per water.

Uitvoering in 2 fasen

Getracht wordt de hinder voor de scheepvaart zo veel mogelijk te beperken. In samenspraak met Rijkswaterstaat en scheepvaartvereniging BLN Schuttevaer is ervoor gekozen het werk in 2 fasen uit te voeren. In beide fasen worden twee bruggen tegelijkertijd onder handen genomen.

De belangrijkste uitgangspunten om het werk in twee fasen uit te voeren hebben te maken met het vaarwater, de bestemming van de scheepsvaart, de dijken en balgstuw bij Ramspol.

Overzichtskaart werkzaamheden aan vier grote beweegbare bruggen 2019

Vaarroute tijdens brugwerkzaamheden 2019

Fase 1: Holtenbroekerbrug en Hofvlietbrug

In de eerste fase gaat het om de Holtenbroekerbrug en Hofvlietbrug. De werkzaamheden duren van 29 april 2019 tot en met 21 mei 2019. Beide bruggen zijn dan niet bedienbaar. De doorvaarthoogte van de Holtenbroekerbrug is tijdens de werkzaamheden 2.00 meter boven  NAP en die van de Hofvlietbrug 2.80 boven NAP. Het doorvaren onder de bruggen blijft mogelijk.

De pleziervaart kan in deze periode eventueel aanmeren in jachthaven De Hanze. De beroepsvaart kan aanmeren in de Magriethaven.

Foto: Holtenbroekerbrug

Foto: Hofvlietbrug

Fase 2: Mastenbroekerbrug en Twitsvlietbrug

De tweede fase betreft de bruggen over het Zwartewater in de vaarrichting vanuit de IJssel naar Hasselt: Mastenbroekerbrug en Twistvlietbrug. De werkzaamheden worden uitgevoerd van 2 september 2019 tot en met 16 september 2019. De bruggen zijn dan niet bedienbaar. Het doorvaren onder het vaste deel van de brug blijft wel mogelijk. De doorvaarthoogte van het vaste deel is 5.50 meter ten opzichte van NAP. Overig scheepvaartverkeer moet omvaren.

Foto: Mastenbroekerbrug

Foto: Twitsvlietbrug

Meer informatie

Vragen over de werkzaamheden kunt u sturen naar bruggen@zwolle.nl of neem contact op met het klantcontactservice van de gemeente Zwolle, tel 14038 (5 cijfers).