Bewegwijzering

Heeft u opmerkingen over de bewegwijzering in Zwolle? Dus over de bordjes die de weg wijzen? Geef die dan door aan de gemeente (zie tabje Aanvraag).

Zwolle kent 3 systemen van bewegwijzering:

  • Interlokale bewegwijzering
  • Voetgangersbewegwijzering
  • Aanvullende bewegwijzering

Interlokale bewegwijzering

Dit zijn de bekende borden op de kruispunten. Ze staan vooral langs hoofdwegen (blauw/wit) en hoofdfietspaden (rood/wit). Daarnaast vindt u stadsplattegronden aan de invalswegen van de stad en van de wijken. Hierop kunt u het stratenpatroon van de stad en een straatnamenregister vinden. De ANWB verzorgt in opdracht van de gemeente het onderhoud aan deze interlokale bewegwijzering.

Voetgangersbewegwijzering

In het centrum van de stad staat voetgangersbewegwijzering. U vindt de bordjes vanaf het NS-station en de grote parkeerlocaties aan de rand van het centrum. Ze verwijzen naar toeristische bestemmingen zoals:

  •  Musea
  • Touristinfo.

Daarnaast is er een aantal recreatieve fietsroutes met borden. Denk bijvoorbeeld aan 'Rondje Zwolle'.

Aanvullende bewegwijzering

Instanties die publiek aantrekken, maar die niet aan de hoofdwegen liggen, kunnen soms een verwijzing krijgen. Daar zitten wel kosten aan.

U kunt uw klachten, suggesties of meldingen doorgeven via het formulier ‘Melding openbare ruimte'.

Formulier melding openbare ruimte

Als u vragen heeft over dit product, neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Wilt u iets melden? Of bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld. Op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren staat hoe u dat kunt doorgeven.

Aan dit product zijn geen kosten verbonden.