Bewegwijzering

Als u opmerkingen heeft over de bewegwijzering in Zwolle, dan kunt u die doorgeven aan de gemeente Zwolle.

Zwolle kent drie systemen van bewegwijzering:

• interlokale bewegwijzering
• voetgangersbewegwijzering
• aanvullende bewegwijzering

Interlokale bewegwijzering
Interlokale bewegwijzeringen zijn de bekende verwijzingen op de kruispunten. Deze staan met name langs hoofdwegen (blauw/wit) en hoofdfietspaden (rood/wit). Als aanvulling hierop zijn stadsplattegronden geplaatst aan de invalswegen van de stad en van de wijken. Hierop is het stratenpatroon van de stad en een straatnamenregister te zien. De ANWB verzorgt in opdracht van de gemeente het onderhoud aan de interlokale bewegwijzering.

Voetgangersbewegwijzering
In het centrum van de stad staat een voetgangersbewegwijzering. Die verwijst vanaf het NS station en de grote parkeerlocaties aan de rand van het centrum naar toeristische bestemmingen zoals musea en Touristinfo. Daarnaast is een aantal recreatieve fietsroutes bewegwijzerd. Het zogenaamde 'rondje Zwolle' is hiervan een bekend voorbeeld.

Aanvullende bewegwijzering
Publiekaantrekkende instanties die niet aan het hoofdwegenstelsel liggen kunnen soms tegen betaling een verwijzing krijgen.

U kunt uw klachten, suggesties of meldingen doorgeven via het formulier ‘Melding openbare ruimte'.

Formulier melding openbare ruimte

Voor meer informatie kunt u hier terecht:

Stadskantoor

Voor vragen belt u met de gemeente Zwolle, tel. 14038 (lokaal tarief + eventuele kosten mobiele telefoon) of u vult het contactformulier in.

Klachten & meldingen
Bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of wilt u iets melden? Klik dan hier voor een overzicht van de verschillende formulieren die u kunt gebruiken.

 

Aan dit product zijn geen kosten verbonden.

 

Beleid & Wetgeving
Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid

Wetgeving:
wetten.overheid.nl