Aanpassing opening ondergrondse restafvalcontainers Aa-landen

De komende tijd worden de vulopeningen van ondergrondse restafvalcontainers in de Aa-landen aangepast van 80 naar 60 liter. In de aangepaste opening past nog steeds de meest gangbare maat vuilniszak. Het kan wel zijn dat u de zak rechtop in de trommel moet zetten (in plaats van liggend) of iets meer moet aandrukken.

Het aanpassen van de opening zorgt voor minder storingen. Het gebeurt nu regelmatig dat de klep klem zit omdat er grof huis- en/of tuinafval in gestort is. Dit afval hoort niet in de ondergrondse container, maar kan naar het milieubrengstation worden gebracht.

Door alle ondergrondse restafvalcontainers in Zwolle aan te passen naar het nieuwe formaat van 60 liter, heeft iedereen gelijke mogelijkheden om restafval weg te gooien als we op 1 januari 2023 het tarief op restafval invoeren. Bij het bepalen van de hoogte van het tarief wordt uiteraard rekening gehouden met hoeveel afval er in de aangepaste opening past.

Wilt u meer weten over de afvalinzameling in de gemeente Zwolle, kijk dan op www.zwolle.nl/afval