Veel gestelde vragen en antwoorden Woonstraten

Hier vindt u de meest gestelde vragen en antwoorden over de Woonstraat. 

Wat is een Woonstraat?

Een Woonstraat is goed voor mens, dier, het milieu en het klimaat. Het is meer dan een straat om doorheen te rijden, bij je woning te komen of de auto te parkeren. De inrichting van de Woonstraat is groen, klimaatbestendig, duurzaam en aantrekkelijk.

Welke straten in de Wipstrik Noord worden een Woonstraat?

Dat zijn de Henriëtte Roland Holstraat, Van Hille Gaerthestraat en Carry van Bruggenstraat. Dat is de 1ste fase.

Van 2023 tot 2025 worden meer straten in Wipstrik Noord (schrijversbuurt) opgeknapt. Dat zijn de 2de en 3de fasen. Zodra daar meer over bekend is krijgen de bewoners daarover bericht.

Wat is de planning voor de eerste fase Wipstrik Noord? 

Begin 2023 beginnen de voorbereidingen voor de herinrichting van de straten van de 1ste fase. In die periode zijn er ook bewonersbijeenkomsten.

De werkzaamheden beginnen eind 2023. 

Zijn er al Woonstraten in Zwolle?

Acht straten in de wijk Aa-landen: Bernisse, Giessen, Alm, Vlist, Gantel, Drecht, Noord, Gein (gedeeltelijk).

Waarom worden de straten veranderd in een Woonstraat?

De straten zijn dan vaak toe aan groot onderhoud. De toplaag van het asfalt in de straten in Wipstrik Noord is verouderd en de inrichting is niet meer van deze tijd.

Regenwater loopt in deze versteende straten niet gemakkelijk weg, waardoor het riool kan overlopen; en op hete zomerdagen wordt het erg warm in de straat. Het verschil in temperatuur tussen een versteende straat en een buurt met veel bomen kan in de zomer een temperatuurverschil opleveren tot wel 5 °C.

Wat is een klimaatbestendige inrichting?

Door klimaatveranderingen hebben we steeds vaker wateroverlast door hevige regenbuien. En zomers zijn er vaker hittegolven. Daarom richten we de buitenruimte in met meer groen en grond en zorgen we voor het vasthouden van water in droge periodes.

Planten, bomen, bloemen en struiken geven schaduw en werken verkoelend, Zo voorkomen we hittestress. Schaduw, bloemen en planten trekken vogels en insecten aan.

In veel straten wordt het regenwater nog deels afgevoerd via het hoofdriool naar de waterzuivering. Zonde van alle energie die daarvoor nodig is. En zonde van al dat water, want in droge periodes kan dit water juist goed gebruikt kan worden voor het groen. Een bijkomend probleem is dat bij heftige buien de riolen zoveel water niet snel kunnen afvoeren, met wateroverlast tot gevolg.

Regenwater kun je ook opvangen en bewaren in de bodem voor periodes van droogte. Daarmee voorkomen we dat er droogteschade ontstaat aan planten en bomen.

Als de straat vaak blank staat bij hevige regenbuien. Welke oplossing worden nog meer gekozen?

Als de bodem daarvoor geschikt is, wordt een infiltratieriool voor de opvang van overtollig regenwater onder de straat geplaatst. 

Daarnaast worden groenstroken verlaagd. Daardoor kan het regenwater gemakkelijker hier naar toe stromen en op een natuurlijke manier in de grond wegstromen.

Wat is een infiltratieriool?

Een infiltratieriool is een geperforeerde buis waarin regenwater verzameld wordt en afgegeven aan de omliggende grond. Deze buis zal naast het huidige hoofdriool gelegd worden.

Worden de woningen losgekoppeld van het riool?

Nee, dat is aan de bewoners zelf en aan de woningcorporatie voor de huurwoningen. 

Wat betekent het als de regenpijp van het riool worden losgekoppeld?

Dan loopt het regenwater van daken niet meer in het riool. Het riool stroomt vaak over bij hevige regenbuien. Als de regenpijp van de woning van het riool wordt losgekoppeld, dan loopt het regenwater rechtstreeks de grond in.

Het afkoppelen kunnen bewoners heel simpel zelf doen met het doorzagen van de regenpijp en het plaatsen van een bocht in de regenpijp.

Wat is een biodiverse inrichting?

Dat betekent dat er zo veel mogelijk variatie is in de beplanting, om zoveel mogelijk verschillende insecten, vogels, zoogdieren (egels) en vlinders te trekken. Het wordt dan een leefgebied met natuurlijke vijanden, waardoor er geen plantenziektes ontstaan en diersoorten verdwijnen.

Insecten zoals bijen zijn belangrijk voor de bestuiving van planten. Dat is belangrijk voor ons voedsel, zoals de appels die we in de winkel kopen.

Wat is duurzaam materiaal?

Dat is bijvoorbeeld een bankje dat minder onderhoud nodig heeft of tegels die langer mee gaan, natuurlijk speelmateriaal of gemaakt van restmateriaal. Dit materiaal is beter voor het milieu, is vaak (op lange termijn) goedkoper en we verminderen het afval.

Het verzamelen van overtollig regenwater is ook duurzaam. Hiermee voorkomen we namelijk verspilling van kostbaar water.

Onze oprit grenst aan de straat. In Bernisse zijn die ook opnieuw ingericht. Gebeurt dat met onze oprit ook?

We kunnen de eigenaren van de koopwoningen in contact brengen met de aannemer die in de straat aan het werk gaat. Bewoners moeten er wel rekening mee houden dat de kosten voor eigen rekening zijn. 

Als er veel bewoners zijn die hun oprit willen vernieuwen, dan kan dat financieel voordelig zijn.

Wat kunnen bewoners zelf doen om hun straat klimaatbestendig te maken?

Op de website Zelf aan de slag staan voorbeelden om je tuin, woning klimaatbestendig, duurzaam en biodiverser te maken. Zoals het loskoppelen van het riool, aanleggen geveltuintjes en groene daken.

Kunnen bewoners ook subsidie krijgen voor het afkoppelen van het riool of om de tuinen en opritten klimaatbestendig te maken?

Verschillende subsidieregelingen staan op Subsidies en coaching | Gemeente Zwolle.

Waar mogen bewoners over meepraten?

De straten in Wipstrik Noord zijn smal en waar groen, rijbaan, trottoir en parkeren gecombineerd moeten worden . Daarnaast heeft de gemeente  de taak om bij d einrichting te denken aan klimaat en duurzaamheid. Daarom kunnen bewoners alleen hun wensne aangeven voor de invulling van het groen.

Voor de beplanting en boomsoorten krijgen bewoners een aantal mogelijkheden voorgelegd waar een keuze uit gemaakt wordt. Daarmee zorgen we er voor dat er zo veel mogelijk variatie is en we dus een biodiverse inrichting krijgen.

Bij de keuzemogelijkheden houdt de gemeente ook rekening met de groeimogelijkheden in het gebied. Of een plant goed groeit, hangt bijvoorbeeld af van de schaduw/zon en de samenstelling van de bodemgrond.

Dat betekent niet dat altijd alle ideeën van bewoners ingewilligd kunnen worden. Dat hangt af van de indeling, vorm van de straat, het budget en het onderhoud. Als de ideeën van bewoners niet mogelijk zijn, dan wordt uitgelegd wat de reden daarvan is.

En bij te veel wensen geldt: de meeste stemmen gelden.

Hoe kan onze straat een veilige speelplek voor kinderen worden?

Dat kan door een inrichting te kiezen die uitnodigt tot langzaam rijden zoals bijvoorbeeld kruisingen verhoogd aan leggen.

Als de ligging en vorm van de straat dat toelaat, nemen we dat mee in het ontwerp.

Grote bomen in onze straat geven overlast. Mogen die gekapt worden?

Grote bomen die niet ziek zijn worden niet gekapt. Deze zijn ook te belangrijk. Een grote boom kan door hun wateropname, bladerdak en afscherming voor directe zoninstraling tijdens hittegolven een temperatuurverschil met hun omgeving opleveren van 5 a 6 °C.  Boomkronen beperken de opwarming van de grond en maken het klimaat daardoor op straatniveau prettiger en aangenamer. Bomen zijn ook belangrijk om de concentratie van fijnstof te laten dalen.

Mag er ook gekozen worden voor meer of minder parkeerplaatsen?

Aan de hand van verkeersonderzoeken wordt de behoefte in de straten bepaald. Dat kan betekenen dat er soms parkeerplaatsen bij komen maar soms ook verdwijnen.

Wel proberen we in overleg met bewoners er voor te zorgen dat het geen achteruitgang wordt.

Daarbij moet een bewuste keuze gemaakt worden tussen groen en parkeren.

Wat gebeurt er nadat bewoners hun voorkeur voor de groene invulling hebben gegeven?

Met de keuze van bewoners voor het groen gaat de ontwerper het ontwerp tekenen.

Zodra het groenontwerp klaar is, wordt dat aan bewoners bekend gemaakt via de mail en de informatieborden.

Wie bepaalt uiteindelijk de inrichting?

De gemeente bepaalt het ontwerp, dus welke vorm de straat heeft, waar groen vakken komen enzovoort. De bewoners geven hun wensen en ideeën aan voor het groen en eventueel het speel- en ontmoetmateriaal. 

Bewoners kunnen er verschillend over denken. Dan kan het gebeuren dat 'meeste stemmen gelden'. Het kan dus zijn dat niet alle bewoners tevreden zijn over het eindresultaat.

Bij de inrichting van de straten in Aa-landen is dat altijd goed opgelost door met elkaar in gesprek te gaan.

Als bewoners er dan toch samen niet uitkomen, dan beslist de projectleider of wordt er gestemd. 

Hoe kunnen bewoners hun mening geven over de inrichting?

In bewonersbijeenkomsten op een locatie of online. Of een schriftelijke enquête per post, een brief of mail.

Wanneer zijn de bewonersbijeenkomsten voor Wipstrik Noord 1ste fase?

Eind oktober 2022. Bewoners krijgen een uitnodigingsbrief.

Hoe worden bewoners verder geïnformeerd? 

Met een brief, mail, de website www.zwolle.nl/woonstraten-wipstrik, een informatiebord in de straat.

Uitgangspunt is dat iedereen kan meedoen, ook als je niet zo handig bent met digitale middelen.

Doen alle bewoners mee?

Iedereen mag meedenken. Bewoners die niet op bijeenkomsten komen, worden wel op de hoogte gehouden op deze website, per mail, brief en het informatiebord in de straat. 

De bewoners in Bernisse hebben ook geholpen met het inrichten. Gaat dat in deze straten ook gebeuren?

In Bernisse is een groengroep gevormd. Deze bewoners hebben een groenplan gemaakt en voorgelegd aan de andere bewoners. Een deel van het groenplan hebben zij zelf uitgevoerd. Dat stuk grond hebben de bewoners geadopteerd van de gemeente. Dat betekent dat zij zelf de inrichting, het beheer en onderhoud blijven doen. Of dat ook voor in Woonstraten gebeurt, hangt van de bewoners af en van de straat. Niet elke straat heeft een groenvak dat geschikt is voor een bewonersinitiatief. De mogelijkheid hiertoe wordt besproken tijdens de bewonersbijeenkomst.

Lees er meer over op www.zwolle.nl/adoptiegroen