Bewoners appartementen en flats krijgen gezamenlijke gft-container

Bewoners van appartementen en flats kunnen binnenkort etensresten en afval dat ontstaat tijdens het koken scheiden van het restafval. In 2022 zorgt de gemeente Zwolle namelijk dat er containers voor groente-, fruit- en tuinafval (gft) komen bij appartementen en flatgebouwen. De bewoners kunnen die gft-containers met elkaar delen.

 

 

Het plaatsen van de gft-containers gebeurt gebouw voor gebouw. De inwoners voor wie dit geldt, krijgen hierover een brief. In totaal komen er ongeveer 500 gft-containers bij 480 gebouwen in Zwolle. De eerste gft-containers plaatst ROVA deze maand. Eind 2022 moeten alle gft-containers geplaatst zijn.

Lees meer over de gezamenlijke gft-containers.

Waarom gft-afval scheiden?

Bewoners van appartementen en flats hebben vaak geen ruimte voor een eigen gft-container. Hierdoor belanden etensresten en afval dat ontstaat tijdens het koken vaak bij het restafval. Dat is zonde. Want gft kunnen we hergebruiken om groen gas en compost van te maken, terwijl restafval wordt verbrand. Dankzij de gezamenlijke gft-containers krijgen de bewoners alsnog de mogelijkheid om gft te scheiden. 

Wilt u weten wat wel en niet bij het gft-afval mag? Kijk op de scheidingswijzer van ROVA.

Afval scheiden voor iedereen

Ook op andere plekken in Zwolle waar inwoners nog niet alle soorten afval kunnen scheiden, gaat de gemeente dat in 2022 op orde brengen. Vooral gft en plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons (pmd) kan nog niet iedereen scheiden. Daarnaast gelden vanaf 1 januari 2023 nieuwe regels in Zwolle: inwoners die hun afval goed scheiden, gaan minder afvalstoffenheffing betalen dan inwoners die slechter scheiden. Ook om die reden is het belangrijk dat eerst iedereen in Zwolle ook afval kán scheiden.

Bij het nieuwe afvalbeleid houdt de gemeente rekening met mensen met een kleine portemonnee, zwerfvuilruimers en andere groepen.

Kijk voor meer informatie over afval in Zwolle ook op www.zwolle.nl/afval