Bewoners van smalle straten kunnen binnenkort gft en pmd scheiden

Bewoners van smalle straten kunnen binnenkort gft en pmd scheiden

Bewoners van de smalle straten in de wijken Assendorp, Wipstrik, Kamperpoort en Diezerpoort kunnen binnenkort hun groente-, fruit- en tuinafval (gft) en plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons (pmd) scheiden. Voor gft krijgen bewoners een gft-emmer van 20 liter. Zij kunnen hierin bijvoorbeeld hun etensresten of snijafval weggooien. Voor pmd krijgen ze speciale pmd-zakken, waarin ze o.a. melkpakken, plastic folie of blikjes kunnen stoppen. ROVA komt één keer per week langs om de gft-emmers te legen. Ook de pmd-zakken haalt ROVA wekelijks op.

Bewoners voor wie dit geldt, krijgen hierover een brief van de gemeente Zwolle en ROVA met meer informatie.

Afval scheiden voor iedereen

De gemeente Zwolle wil inwoners aanmoedigen hun afval (nóg) beter te scheiden. Daarom zorgen we in 2022 samen met ROVA dat iedereen in Zwolle afval kán scheiden. In de smalle straten van de wijken Assendorp, Wipstrik, Kamperpoort en Diezerpoort hebben bewoners vaak geen ruimte voor containers bij huis. Hierdoor hadden zij nog geen voorziening om gft en pmd mee te scheiden en belandde hun gft en pmd bij het restafval. Dat is zonde, want dan kunnen we het niet hergebruiken. Daarom zorgen we dat zij op een andere manier toch hun afval kunnen scheiden: met de speciale gft-emmers en pmd-zakken. Ook voor andere inwoners in Zwolle die nog niet alle soorten afval kunnen scheiden, gaan we dat in 2022 op orde brengen. Meer informatie is ook te vinden op www.zwolle.nl/scheidenvooriedereen.

Waarom afval scheiden?

Er zijn verschillende soorten afval. Zoals plastic, papier, glas en etensresten. Als we dit goed scheiden, kunnen we het opnieuw gebruiken. Van gft maken we bijvoorbeeld compost. En van pmd kunnen we nieuwe verpakkingen maken. Daardoor hoeven we minder nieuwe materialen uit de aarde te halen. En er blijft minder restafval over dat we moeten laten verbranden. Dat verbranden van afval is duur. Afval scheiden is dus goed voor het milieu én de portemonnee.

Nieuwe regels 2023

Om inwoners nog verder aan te moedigen hun afval te scheiden, gaan vanaf 1 januari 2023 nieuwe regels gelden in Zwolle: als u goed scheidt (en weinig restafval heeft), betaalt u minder afvalstoffenheffing dan als u slechter scheidt (en meer restafval heeft). Ook daarom is het belangrijk dat we eerst zorgen dat iedereen in Zwolle afval kán scheiden.

Bij de nieuwe regels houden we rekening met mensen die buiten hun eigen invloed extra restafval hebben. Zo komen er speciale containers voor luiers of incontinentiemateriaal en komen chronisch zieke inwoners in aanmerking voor een haalservice voor hun medisch afval (dat zij niet bij de apotheek kunnen inleveren). Ook zijn er regelingen voor mensen met een kleine beurs, inwoners die niet in staat zijn zelf hun afval weg te brengen en Zwollenaren die ons helpen zwerfafval op te ruimen of die een afvalbak geadopteerd hebben.

Voor meer informatie over de nieuwe regels, kijk op www.zwolle.nl/tarief-restafval.