Gemeenteraad stemt in met het Ontwikkelkader Spoorzone

Op maandagavond 26 oktober heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met het Ontwikkelkader Spoorzone.  Een aantal weken eerder sprak de Zwolse gemeenteraad al uitgebreid over de toekomst van de Spoorzone. Op de agenda stond toen het Ontwikkelkader Spoorzone. De naam zegt het al: in dit document staan de kaders voor nieuwe ontwikkelingen.

In de Spoorcafés in mei 2019 in Gerrits Tuin en in november op Perron038 hebben de bewoners van de Spoorzone en betrokkenen meegepraat over de toekomst van het gebied. Deze input is vervolgens meegenomen in het voorgestelde Ontwikkelkader. Voor de zomervakantie heeft het college van burgemeester en wethouders het Ontwikkelkader Spoorzone aan de gemeenteraadsleden voorgelegd.

Gemeenteraad over ontwikkelkader Spoorzone
Op maandagavond 21 september spraken de gemeenteraadsleden met elkaar en met wethouder Ed Anker over het voorgestelde kader. Dit debat is terug te zien via deze link. Een aantal weken later, op 26 oktober,  nam de gemeenteraad een besluit over het Ontwikkelkader. Deze digitale vergadering is ook terug te zien.

Wilt u het Ontwikkelkader Spoorzone lezen? Dat kan. Ga naar www.zwolle.nl/ontwikkelkader.