Pak in 2018 de bezem en ruim vuurwerkafval op

Pak in 2018 de bezem en ruim vuurwerkafval op

Met de campagne Gelukkig Mooi Schoon jaar wil de gemeente Zwolle in samenwerking met het zwerfvuilprogramma van ROVA inwoners wijzen op het belang van het opruimen van vuurwerkafval. Vuurwerkresten die lang blijven liggen ontsieren het straatbeeld. Vuurwerk dat niet is afgegaan vormt een risico. Laten we samen vuurwerkafval opruimen en zorgen voor een frisse en veilige buurt.

Schoon en veilig

Ruim na het afsteken van vuurwerk direct de vuurwerkresten op. Vuurwerk dat op straat blijft liggen belandt als zwerfvuil in de natuur en kan hier tijdenlang rondzwerven. Dit ontsiert het straatbeeld maar is ook schadelijk voor planten en dieren.

Ook zijn er altijd kinderen die op zoek gaan naar vuurwerk dat niet is afgegaan en proberen dit opnieuw af te steken. Een risico. Door vuurwerkafval op te ruimen zorgt u voor een schone en veilige buurt.

Kom samen in actie

Begin 2018 goed. Ga samen met buren, familie en vrienden aan de slag. Samen vegen is wel zo gezellig. Pak bezems, stoffer en blik, vuilniszakken en handschoenen en ruim vuurwerkafval op.

Maak het vuurwerkafval vochtig voor het vegen, dan kunt u het veilig opruimen. De volle zakken met afval kunt u weggooien in de restafvalcontainer.

Op www.mooi-schoon.nl/nieuwjaar vindt u meer informatie over het opruimen van vuurwerkafval. Maak het samen Mooi Schoon!