Proef verkeersveiligheid Hortensiastraat

Maandag 13 mei start gemeente Zwolle met een proef bij de aansluiting van de  Korenbloemstraat met de Hortensiastraat. Tijdens de proef zijn twee parkeerplaatsen, één aan elke kant van de Korenbloemstraat vanuit Pierik niet toegankelijk. De proef duurt een week. Het doel is te onderzoeken of het afsluiten van de parkeerplekken bijdraagt aan de verbetering van het zicht naar links en naar rechts voor weggebruikers die de Hortensiastraat op willen rijden. De bedoeling is dat daardoor minder gevaarlijke situaties ontstaan. En de wachttijd voor fietsers en automobilisten afneemt. Deze proef is een van de acties die de gemeente neemt om de verkeersveiligheid van de Hortensiastraat te verbeteren.

Tijdens de proef meet gemeente Zwolle hoe lang de wachttijd en de wachtrij is op de Korenbloemstraat en hoe vaak auto´s met hun voorwielen op de fietsstrook gaan staan voordat ze de Hortensiastraat inrijden. Ook wordt gemeten of, en zo ja hoe vaak, automobilisten en fietsers van richting en/of snelheid veranderen om een ongeluk te voorkomen.

De uitkomsten van de proef vergelijkt de gemeente met de gegevens die in december zijn verzameld. Toen is gedurende een week met behulp van camera’s de verkeerssituatie in beeld gebracht. Na de proefweek kunnen de twee parkeerplaatsen weer worden gebruikt en gaat de gemeente, in overleg met de bewoners, kijken wat het vervolg wordt ten aanzien van de verkeerssituatie bij de Korenbloemstraat - Hortensiastraat. Als de resultaten positief zijn, wil de gemeente onderzoeken of de maatregel ook op andere kruisingen kan worden toegepast.

Onderzoek mogelijkheden verbetering verkeersveiligheid

De gemeente Zwolle werkt sinds oktober 2018 samen met een werkgroep van bewoners aan het verbeteren van de verkeersveiligheid van de Hortensiastraat. In december 2018 is door  cameraonderzoek onderzocht wat de gevaarlijke plekken zijnen waardoor die onveiligheid wordt veroorzaakt. Samen met de bewoners onderzoekt de gemeente de mogelijkheden om de verkeersveiligheid te verbeteren. Daarbij wordt gekeken naar maatregelen op korte termijn en op de lange termijn. Deze proef bij de aansluiting met de Korenbloemstraat is een van de mogelijke maatregelen. De gemeente verwacht binnenkort oplossingen te kunnen presenteren om de voetgangersoversteken bij de Mozaïekschool en Hong Kong City te verbeteren.