Resultaten aanpak wijkopgaven

Resultaten aanpak wijkopgaven

In aanloop naar het Buurt-voor-Buurt Onderzoek 2022 staat het college van B&W stil bij het realiseren van de wijkopgaven uit het Buurt-voor-Buurt (BvB) Onderzoek 2020. Dat doet zij met het digitale beeldverhaal ‘Van getallen naar (ver)gezichten’. Wethouder wijkgericht werken Michiel van Willigen: ‘Het is belangrijk dat we inzicht geven in wat wij met de resultaten uit dit onderzoek doen. En dat we dit samen met onze wijkpartners en inwoners doen.’

Van Willigen: ‘De resultaten uit het BvB Onderzoek bespreken we met wijkbewoners en wijkpartners. Herkennen zij de uitkomsten, en wat kunnen we daar dan mee doen? Daaruit formuleren we wijkopgaven: actiepunten om dat wat goed gaat zo te houden en verbeterpunten om mee aan de slag te gaan. We toetsen steeds of we op koers zijn met de wijkopgaven of moeten bijsturen. En natuurlijk of we onze inspanningen terugzien in het volgende BvB Onderzoek.’

Thema’s per stadsdeel

In het beeldverhaal ‘Van getallen naar (ver)gezichten’ zijn de wijkopgaven onderverdeeld in de thema’s participatie, jong en oud(er), leefbaarheid, veiligheid en klimaat en per stadsdeel beschreven.

Van Willigen: ‘Elke wijk, buurt of straat heeft een eigen karakter. We geven daarom elke opgave of plan een eigen kleur door het gebied en hun inwoners centraal te stellen. Zo krijgt elke wijk wat die wijk nodig heeft.’

Meten

De informatie uit het BvB Onderzoek komt samen met cijfers over de stad en vervolgens gesprekken met bewoners en organisaties.

Van Willigen: ‘De gedachte meten is weten zijn we steeds meer gaan combineren met het meten door een goed gesprek. En dat doen we niet alleen op een traditionele manier in buurtcentra, maar ook met een bustoer door buurten of het maken van een wijkschilderij.’

Beeldverhaal

Het digitale document ‘Van getallen naar (ver)gezichten’ waarin het college van B&W laat zien hoe zij vervolg heeft gegeven aan het BvB Onderzoek 2020 is te vinden op www.zwolle.nl/wijken.

Burgerpanel

Begin 2022 krijgen 35.000 inwoners weer de gelegenheid om mee te doen aan het BvB Onderzoek. De vragenlijst wordt ook voorgelegd aan het Burgerpanel. Voor dit panel is de gemeente nog op zoek naar nieuwe leden. Zij krijgen ongeveer 3x per jaar een uitnodiging voor een onderzoek over een Zwols onderwerp.

Iedereen die zich nu aanmeldt, kan in januari gelijk al meedoen met het Buurt-voor-Buurt Onderzoek 2022. Aanmelden voor het burgerpanel of het BvB Onderzoek kan op www.zwolle.nl/burgerpanel.