Terugblik Spoorcafé 17 oktober 2018

Tijdens het Spoorcafé van 17 oktober stond de strategische agenda voor de gebiedsontwikkeling van de Spoorzone centraal. Ook het ontwerp van de ondergrondse fietsenstalling en de herinrichting van het Stationsplein en de Stationsweg kwam aan bod. Deze onderwerpen konden rekenen op veel belangstelling, er waren zo'n 90 mensen aanwezig.

Ondergrondse fietsenstalling, Stationsplein en Stationsweg

In maart 2019 start de bouw van de ondergrondse fietsenstalling aan de noordzijde van het station. Hedwig Verelst, omgevingsmanager van Boskalis Nederland, mocht de avond aftrappen. Ze liet beelden zien van het ontwerp van de ondergrondse fietsenstalling en de herinrichting van de openbare ruimte op het Stationsplein en de  de Stationsweg.

Vier thema’s
“Het ontwerp van de ondergrondse fietsenstalling is een totaalconcept dat we koppelen aan vier thema’s: daglicht, groen, natuursteen en water. Het groen zie je onder andere terug bij de ingang van de fietsenstalling aan de Oosterlaan. De ingang aan de Westerlaan wordt voorzien van een waterwand. Op het Stationsplein komt bovendien een spiegelvijver. Die zorgt voor daglicht in de stalling. En andersom wordt de vijver als het buiten donker is, deels verlicht door het licht uit de fietsenstalling”, aldus Hedwig. In haar presentatie maakte ze met foto’s van de huidige inrichting van het Stationsplein en de Stationsweg en beelden van de toekomstige inrichting duidelijk dat het gebied echt een metamorfose ondergaat. "Het wordt een stuk mooier", zo merkte een van de bezoekers op.

Strategische agenda Spoorzone

Het hoofdonderwerp van dit Spoorcafé was de strategische agenda voor de Spoorzone. Wim Korf, projectmanager Spoorzone bij gemeente Zwolle, lichtte toe dat in dit document de gemeentelijke visie op het gebied beschreven staat en de ambities en de doelen die de gemeente met dit gebied wil bereiken. “Spoorzone-Hanzeland wordt een levendig gebied om te wonen, te werken en te leren. Om te verblijven, te ontspannen en om te ontmoeten. Een gebied voor mensen en bedrijven die behoefte hebben aan stedelijke dynamiek met alle voorzieningen binnen handbereik. Een eetcafé op de hoek, een koffiebar als werkplek, een gedeelde daktuin of binnenhof en een deelauto in de buurt. Zo verandert het gebied van een zakenbuurt ‘bij het station’ in een gemengd en aantrekkelijk stedelijk woon-werkgebied.

Visie- en inspiratiedocument
De strategisch agenda geeft kaders aan de vele ontwikkelingen en initiatieven in de Spoorzone en daagt partijen uit om mee te doen in de ontwikkeling”, aldus Wim. Hij benadrukte dat de strategische agenda een visie- en inspiratiedocument is. Dus geen blauwdruk of uitgewerkt plan. “De uitwerking doen we per deelgebied samen met bewoners, ondernemers en overige belanghebbenden in het betreffende deelgebied, op het moment dat dat gebied actueel wordt. We gaan dus niet overal tegelijk aan de slag”, aldus Wim.

Engelenpad
Henk Snel, stedenbouwkundige bij gemeente Zwolle, vulde het verhaal van Wim aan. Hij deed dat aan de hand van een wandeling over het Engelenpad:  de levensader van de Spoorzone die verschillende bronpunten en bestemmingen die het gebied bijzonder maken met elkaar verbindt. Het Engelenpad vormt een aaneenschakeling van de meest aantrekkelijke en drukbezochte plekken van het gebied. Van de Grote Kerk via het station, District Z, langs de Werkplaatsen door het Innovatiekwartier met het Hanzeplein naar de Campus van Windesheim en verder naar het Engelse Werk. Al wandelend op het Engelenpad zoomde Henk in op het karakter van de verschillende deelgebieden zoals die in de strategische agenda beschreven staan. Hierdoor kwamen de inhoud van de strategische agenda en de daarin benoemde deelgebieden voor de bezoekers als het ware tot leven.

In gesprek aan tafel

Zowel tijdens het plenaire als tijdens het aansluitende deel in subgroepen aan tafels, stelden de bezoekers vragen over de strategische agenda en overige zaken in en over de Spoorzone. Hiervoor stonden verdeeld over de ruimte verschillende thematafels opgesteld. De bezoekers konden in twee rondes deelnemen aan het gesprek over de verschillende deelgebieden uit de strategische agenda. Ook was er ruimte om aanvullende vragen te stellen over het ontwerp van de nieuwe ondergrondse fietsenstalling onder het Stationsplein en de herinrichting van het plein en de Stationsweg. In de plenaire terugkoppeling bespraken de gespreksleiders kort de belangrijkste punten die bij hun tafel aan de orde kwamen.

Volgende Spoorcafé

Het volgende Spoorcafé vindt plaats op woensdag 21 november, aanvang 19:30 uur. De locatie volgt. U bent van harte welkom om deze avond aanwezig te zijn en mee te doen. Graag tot dan!