Terugblik Spoorcafé 19 juni 2019

Het Spoorcafé van 19 juni stond in het teken van de laatste updates over de bouw van de fietsenstalling onder het Stationsplein en de aanpak van de stationsentrees en het Lübeckplein. Circa 45 personen werden op deze warme avond bijgepraat vanuit het Zone.college (voorheen de Groene Welle) aan de Koggelaan.

Wim Korf, projectmanager Spoorzone bij de gemeente Zwolle, trapte deze 25e editie af met een korte terugblik op het vorige Spoorcafé. Toen stond de gebiedsontwikkeling van Spoorzone/Hanzeland centraal. Die avond gingen bewoners en overige geïnteresseerden met elkaar en met de projectorganisatie in gesprek over verschillende thema’s die een rol spelen bij deze gebiedsontwikkeling, zoals duurzaamheid, verstedelijking, mobiliteit en energie. In aanvulling op dat Spoorcafé ging de gemeente eerder deze week over het op te stellen Ontwikkelkader in gesprek met zakelijke stakeholders. Met alle recent verkregen input van alle verschillende stakeholders komt er een uitgebreid vervolg hierop in het Spoorcafé van 18 september.

Bouw ondergrondse fietsenstalling

Moderator Gaetana Ferla gaf vervolgens het woord aan de omgevingsmanager Spoorzone Noord bij de gemeente, Leontien Benders. Zij blikte terug op de start van de bouwwerkzaamheden van het Stationsplein vanaf 15 maart, waarbij leerlingen van de nabijgelegen Parkschool de eerste schep in de grond mochten zetten als symbolische starthandeling. Intussen zijn de rioolleidingen onder het plein vervangen, zijn de oude busperrons verwijderd en is er opnieuw geasfalteerd.

Bouwvertraging

Boskalis Nederland trof tijdens de voorbereidende werkzaamheden onverwachte grindlagen aan die niet naar voren zijn gekomen bij eerdere steekproeven. Hierdoor moet een anderebouwmethode toegepast worden om de ondergrondse fietsenstalling te realiseren. Het aanbrengen van de damwanden met de oorspronkelijk beoogde bouwmethode kan namelijk op de grindlagen vastlopen. Menno van der Ploeg, projectdirecteur bij aannemer Boskalis Nederland, lichtte dit verder toe. In plaats van damwanden komen er zogeheten CSM (‘Cutter Soil Mixing’) wanden, een techniek waarbij de aanwezige grond ondergronds met water en cement wordt vermengd en zo grond- en waterkerende wanden worden gebouwd.

Leontien lichtte vervolgens toe dat er ook grondwaterverontreiniging is aangetroffen in diepere grondlagen. Dit vraagt om nieuwe beheersmaatregelen. Als gevolg van de onverwachte grindlagen en de aangetroffen grondwaterverontreiniging loopt het bouwproject vertraging op. De nieuwe ondergrondse fietsenstalling, het heringerichte Stationsplein en de vernieuwde Stationsweg worden later afgerond dan de oorspronkelijke planning in augustus 2020. Dat was voor de bezoekers van het Spoorcafé niet nieuw: als ‘buur’ van het bouwproject ontvingen zij vorige week hierover al een brief. Overige bezoekers gaven aan dat ze dit nieuws via de media hadden meegekregen.

Stationsentrees

Na Leontien en Menno, nam Earde Jepma de microfoon over. Earde is als senior ontwikkelaar bij NS Stations nauw betrokken bij alle ontwikkelingen in de Spoorzone.Hij vertelde dat iIn het Spoorcafé van februari de stationsentrees aan bod en zijn geweest en datbezoekers destijds hun inbreng over zaken als de gewenste functionaliteit en uitstraling gaven.. De passerelle, een belangrijk onderdeel binnen de stationsentrees, stond in het Spoorcafé van juni vorig jaar ook al eens centraal. De input van de bezoekers is verwerkt in een aantal schetsverkenningen van de passerelle die de noord- en zuidkant van het station poortjesvrij verbindt.

Earde lichtte aan de hand van actuele schetsverkenningentoe welke functie de stationspleinen, de verbinding ertussen (de toekomstige passerelle) en de stationskappen spelen in de nieuwe stedelijke route die de binnenstad met Hanzeland verbindt. Op basis van de input van bezoekers van eerdere Spoorcafés wordt in de schetsverkenningen nu onder andere uitgegaan van een passerelle van tien meter breed in plaats van acht, om zo voldoende ruimte voor groen, zitgelegenheden en voetgangers te creëren. Earde vroeg de aanwezigen  naar hun mening over de schetsverkenningen en de beoogde koers. Hier werd door de bezoekers van het Spoorcafé goed op gereageerd. Er werd vanuit het publiek wel specifiek extra aandacht gevraagd voor mensen met een functiebeperking en en overige mensen die minder mobiel zijn.

Lübeckplein

Anne-Marie Mosterman, gebiedsontwikkelaar bij de gemeente Zwolle, nam het publiek mee in het verder vergroenen, vervetten, verzachten en verbinden van het Lübeckplein. Ze vertelde dat het beeld van Thorbecke tijdelijk ‘uit logeren’ is bij de ingang van het Stadskantoor. Ditzelfde gebouw is onlangs voorzien van een groene gevel van maar liefst 150 m2 groot. Dat stond al eerder op de planning, maar het gewicht van de constructie vroeg om extra maatregelen. Het groenpaviljoen, dat midden op het plein staat, is opnieuw beplant.. De nieuwe planten trekken bijen en vlinders  aan: goed voor de biodiversiteit. Grand Café Lübeck heeft onlangs  een nieuwe luifel gekregen. Zo maar een paar voorbeelden die bijdragen aan een aantrekkelijk plein waar je graag naar toe gaat en bent.

Speelweek in augustus
Het Lübeckplein is volop in beweging. De provincie heeft 100.000 euro beschikbaar gesteld om de verblijfskwaliteit van het plein verder te verbeteren .”Ideeën zat”, vertelde Anne-Marie. “Daar hebben de bezoekers van het Spoorcafé al heel veel input voor gegeven. Hier gaan we binnenkort verder mee aan de slag, We gaan dingen uitproberen. Kijken wat werkt. Hoe mensen het eigenaarschap van het plein oppakken. Op woensdag 21, donderdag 22 en vrijdag 23 augustus is er daarom een ‘speelweek’, waarin wordt geëxperimenteerd met allerlei activiteiten, ideeën en mogelijkheden die plaats kunnen vinden op het plein. Aan de hand van de resultaten gaan we samen met de stad een keuze maken hoe we het budget van de provincie gaan besteden: wat gaan we definitief realiseren? De voorbereiding voor de ‘speelweek’ zijn in volle gang. Binnenkort hoort of leest u hier meer over.

Benieuwd naar alle presentaties?

Presentatie Spoorcafé 19 juni 2019.pdf

Volgend Spoorcafé: 18 september

In juli en augustus is er in verband met de vakanties geen Spoorcafé. In september pakken we de draad weer op. Het Spoorcafé van 18 september is een vervolg op het Spoorcafé van mei: dan gaan we aan de hand van het concept ontwikkelkader graag met u in gesprek over gebiedsontwikkeling van Spoorzone/Hanzeland. De avond begint om 19.30 uur, inloop is vanaf 19.00 uur. De locatie volgt. Noteer deze avond vast in de agenda. U bent van harte welkom, samen maken we de stad!