Terugblik Spoorcafé 20 juni 2018

Het Spoorcafé van 20 juni 2018 stond in het teken van de toekomstige passerelle. Deze wordt in aanvulling op de reizigerstunnel aangelegd, als extra verbinding tussen de noord- en zuidzijde van het station. Een volwaardig en onmisbaar element om beide kanten van het station via een openbaar toegankelijke route met elkaar te verbinden en het gebied aan de zuidkant te openen voor de stad.

Voorprogramma

Gaetana Ferla, de moderator van deze avond, blikte samen met Anne-Marie Mosterman van de gemeente Zwolle kort terug op het vorige Spoorcafé in april en op het event rondom het inrijden van de busbrug in mei.

Aansluitend lichtte Wim Korf, projectmanager Spoorzone bij de gemeente, op hoofdlijnen het proces van de aanpak van de gebiedsontwikkeling in de Spoorzone aan de aanwezigen toe. Hij vertelde dat de Spoorzone in het kader van de gebiedsontwikkeling opgesplitst wordt in deelgebieden en dat het streven is om nog voor de zomervakantie een voorstel naar het college te sturen waarin de contouren van de aanpak geschetst worden. Wim benadrukte dat als deelgebieden actueel worden in het kader van gebiedsontwikkeling, de betreffende bewoners in dat deelgebied worden opgezocht om in gesprek te gaan over de aanpak en invulling van hun woon- of werkomgeving.

Inspiratiesessie passerelle

Hierna startte de inspiratiesessie over de passerelle. Het doel van dit onderdeel was om de ideeën, wensen en behoeften van toekomstige gebruikers te vernemen, zodat  de inrichting van de passerelle zo ontworpen kan worden dat deze Zwols is en voldoet aan het gebruik.

Het wat en waarom van de passerelle

Niels Munnik (projectleider realisatie bij de gemeente Zwolle) en Martin de Vries (planontwikkelaar bij ProRail) verzorgden de inleiding en lichtten het wat en waarom van de passerelle en de uitdagingen in de spoorse omgeving toe. Aansluitend nam Joris Veerman, architect bij ipv Delft, de circa 65 aanwezigen in woord en beeld mee in de eerste gedachten over het ontwerp en over mogelijkheden voor de inrichting van het dek van de toekomstige passerelle. Met een aantal referentiebeelden prikkelde hij de creativiteit van de aanwezigen.

Samen aan de slag

Vervolgens werd in zeven subgroepen aan de slag gegaan om ideeën, wensen en behoeften te verzamelen over de toekomstige passerelle. Allereerst werd gevraagd om een aantal stickers te verdelen over de aangereikte referentiebeelden. In de volgende ronde werd het gesprek gevoerd over wat voor soort plek de passerelle moet zijn: de opzet van een straat, park of plein. En waarvoor men de passerelle gaat gebruiken, wat ze erop willen doen en waar ze naar willen kijken. In de laatste en afsluitende ronde werd ingegaan op welke inrichting dan nodig is. Hoe willen mensen zitten, hoe wordt de passerelle comfortabel, wat voor groen moet er op komen en hoe we de passerelle Zwols maken.

Terugkoppeling

Na afloop van de interactie aan tafels werd de opbrengst per tafel op hoofdlijnen teruggekoppeld aan de totale groep van aanwezigen. Uit de terugkoppeling bleek dat aan alle tafels enthousiast werd gestickerd, geschreven en gepraat. De wensen en ideeën kwamen soms overeen en soms ook helemaal niet. De een wil bijvoorbeeld rustig naar de treinen kunnen kijken, terwijl de ander een glijbaan wil, er een krantje wil kopen of een wijntje wil drinken. Waar iedereen het over eens was, is dat de passerelle bijvoorbeeld met veel groen ingericht moet worden. Maar dan wel groen dat er in alle seizoenen aantrekkelijk uitziet. Ook sociale veiligheid, bijvoorbeeld door de juiste verlichting, is een van de zaken waar de aanwezigen allemaal veel waarde hechten.

Werk aan de winkel

Ter afronding van de inspiratiesessie dankte Niels Munnik de aanwezigen voor hun aanwezigheid, actieve opstelling en goede ideeën. “We hebben deze avond ontzettend veel input opgehaald. De komende periode gaan we alle input verwerken, beoordelen, bekijken wat wel en niet haalbaar is en dit verwerken in een voorlopig ontwerp van de passerelle. We komen met dat ontwerp dit najaar graag nog een keer terug om te laten zien wat we met uw input gedaan hebben”, aldus Niels in zijn afsluitende woorden.

Bekijk de presentatie

Bent u benieuwd naar de presentatie? Die kunt u hier bekijken.

Presentatie Spoorcafé 20 juni 2018