Terugblik Spoorcafé 21 november 2018

Tijdens het Spoorcafé van 21 november stond het Lübeckplein centraal. Ook de plannen voor de verbouwing van het stationsgebouw en de tijdelijke invulling van de ruimte ‘Buitensporig’ (de voormalige Brunawinkel in het stationsgebouw) kwamen aan bod. Deze onderwerpen konden rekenen op veel belangstelling: er waren circa 75 mensen aanwezig.

Verbouwing stationsgebouw

Moderator Emmely Lefèvre gaf het woord als eerste aan Earde Jepma, senior ontwikkelaar van NS Stations. Zowel het stationsgebouw als het stationsplein ondergaan veranderingen. Op het vorige Spoorcafé presenteerde Boskalis de plannen voor de bouw van de ondergrondse fietsenstalling onder het Stationsplein en het herinrichten van de openbare ruimte. Tijdens het Spoorcafé op 21 november lichtte Earde namens NS de plannen rondom de verbouwing van het stationsgebouw toe.

De buitenkant van het inmiddels 150 jaar oude stationsgebouw blijft grotendeels intact, het is een rijksmonument. Maar van binnen gaat er veel veranderen. De ruimtes in het stationsgebouw worden anders ingericht. Er is rekening gehouden met retail waar reizigers ’s ochtends, ’s middags en ’s avonds iets kunnen kopen. Daarnaast is er onder andere ruimte voor toiletten en een horecavoorziening op de plek waar het Spoorcafé deze avond plaatsvond. En de huidige stationshal krijgt een nieuwe functie als kamer van de stad.

Wachtverzachter

Vervolgens was het woord aan Gooitske Zijlstra, een van de oprichters van Loco Motief. Deze stichting houdt zich bezig met de tijdelijke invulling van de ruimte ‘Buitensporig’ in het stationsgebouw. Hierin staat het wachten verzachten centraal: het wachten op je bus of trein aangenamer maken. Het concept is als volgt: ondernemers, inwoners en eigenlijk iedereen met een idee worden uitgedaagd om programmeur voor een dag te worden. De ruimte wordt elke dag voor een andere partij beschikbaar gesteld. Deze krijgt dan, binnen gestelde grenzen, de vrijheid om de ruimte te gebruiken hoe hij of zij maar wil. En onder de voorwaarden dat iedereen binnen kan komen lopen: dat het dus openbaar toegankelijk is. 

Het is de bedoeling dat er elke dag weer wat anders te beleven valt, zodat het mensen nieuwsgierig maakt om vaker even terug te komen. En wellicht zelfs om een trein of bus later te nemen omdat het te gezellig is. Heeft u een idee wat u zelf in deze ruimte wilt organiseren? Mail het naar locomotief038@gmail.com.

Lübeckplein

Na de presentaties van Earde en Gooitske was het tijd voor het hoofdonderwerp van dit Spoorcafé: Het Lübeckplein. Anne-Marie Mosterman en Ronald IJsselsteijn van de gemeente Zwolle lichtten in woord en beeld aan de bezoekers van het Spoorcafé toe wat er de afgelopen jaren gedaan is, wat daarbij allemaal is opgehaald en welke verbeteringen al zijn gerealiseerd. Er werd ook uitgebreid aandacht besteed aan de visie op het Lübeckplein: waar willen we heen en wat zijn de kaders?

Inspirerende kaders
Ronald lichtte toe dat verzachten, verbinden, ver-vetten en vergroenen belangrijke begrippen zijn als het gaat om de kaders en vertelde wat onder deze begrippen verstaan wordt. Denk bij verzachten onder andere aan het beperken van hittestress, het gebruik van andere materialen dan (bak)steen en het toevoegen van schaduw. In het kader van verbinden moet het plein de verbinding tussen mensen en met de omgeving versterken en de relatie met omliggende bebouwing verbeteren. Onder ver-vetten valt bijvoorbeeld dat er objecten op het plein komen die uitnodigen om te ontmoeten, zitten en spelen en dat het plein een aanvulling is op de pleinen in de binnenstad.

En vergroenen? Meer beleving van de seizoenen op het plein, meer ruimte voor groen en bloemen en ingrepen die fauna stimuleren. Naast deze vier v’s gelden er nog een aantal andere randvoorwaarden zoals het anders gebruiken van de vijvers (verwijderen is duur) en de draagkracht en waterdichtheid van de onderliggende kelder. Uit de reacties uit de zaal bleek dat de bezoekers zich in grote lijnen herkennen in deze visie.

Ontwerpwedstrijd

Hoe nu verder? Ronald lichtte toe dat het idee is om een ontwerpwedstrijd uit te schrijven waar iedereen aan mee kan doen. Uitgangspunt hierbij is dat de belanghebbenden en overige geïnteresseerden plannen indienen, maar die ook zelf gaan realiseren. Hier is in totaal € 95.000 voor beschikbaar. De provincie Overijssel heeft in totaal een bedrag van € 100.000 beschikbaar gesteld, waarvan € 5.000 wordt gebruikt om de daken van de trapopgangen te vergroenen. De keuze uit de ingediende plannen voor de ontwerpwedstrijd wordt gemaakt door de belanghebbenden.

Hoe de ontwerpwedstrijd en het proces daaromheen verder vorm krijgt? Daar komen Ronald en Anne-Marie op een later moment op terug, hetzij via het Spoorcafé, hetzij via de nieuwsbrief Spoorzone of op een andere manier. Ze koersen in elk geval aan op het februari 2019 als start van het proces van de ontwerpwedstrijd. In de zomer van 2019 zouden dan de keuze worden gemaakt van de winnende inzendingen, waarna de realisatie start. Het streven is dat de uitvoering van de winnende plannen eind 2019 klaar is.

Doorpraten aan tafels

Tijdens de plenaire presentaties beantwoordden de  sprekers al enkele vragen uit het publiek. Na het plenaire deel was volop ruimte om uitgebreid door te praten en vragen te stellen.  

Presentatie terugkijken

Bekijk de  presentaties die deze avond gegeven zijn.

Volgende Spoorcafé

Het volgende Spoorcafé vindt plaats op woensdag 19 december om 19.30 uur. De locatie volgt. U bent van harte welkom om deze avond aanwezig te zijn en mee te doen. Graag tot dan!