Terugblik Spoorcafé 28 november 2019

Terugblik Spoorcafé 28 november 2019

Het Spoorcafé in november stond in het teken van de ontwikkeling van het gebied. Tijdens het Spoorcafé in mei hebben bewoners en partijen volop meegedacht over thema’s als wonen, werken, verkeer en groen. Over deze thema’s werden op donderdagavond 28 november de ideeën voor de toekomst gedeeld, gesprekken gevoerd en ideeën uitgewisseld. Tegelijkertijd was het dé kans om een kijkje te nemen op Perron038. Directeur Marius Woldberg heeft tientallen buurtbewoners het nieuwe innovatiecentrum in de Spoorzone laten zien. Bekijk hier het fotoverslag van de avond!

Perron038

Het Spoorcafé was ook deze keer weer op een bijzondere locatie in de Spoorzone, namelijk Perron038 aan de Hanzelaan. Perron038 is een innovatiecentrum voor de maakindustrie: dé plek waar ondernemers, technici en bevlogen studenten samenwerken, onderzoeken en experimenteren. 

Presentatie projectmanager Wim Korf

Wim Korf, projectmanager van de Spoorzone, vertelde over de ideeën voor de toekomst van de Spoorzone. De kaders voor deze ideeën worden opgeschreven in een ontwikkelkader.

Bewoners luisteren naar het verhaal van Wim Korf

Informatiemarkt met allerlei schetsen

Onder het genot van een kopje koffie gingen buurtbewoners in gesprek over de toekomstplannen en ideeën op het gebied van wonen, werken en leven. Maar ook groen, bereikbaarheid en energie.

Rondleiding door Perron038

Rondleiding door Perron038

Ondertussen gaf Marius Woldberg, directeur van Perron038, rondleidingen door het bijzondere gebouw. Perron038 verbindt hightech bedrijven en onderwijs- en onderzoeksinstellingen met elkaar. Dagelijks werken zij aan de toekomst. Om hightech machines beter en duurzamer te maken. Meer weten? Ga naar www.perron038.nl. 

spoorcafe november 2019

Bewoners geven tips en delen hun zorgen

Van welke ideeën word je blij? En wat wil je nog graag meegeven? Deze vragen werden aan alle bezoekers gesteld, voordat zij naar huis gingen. 

Volgende Spoorcafé in het nieuwe jaar

Het volgende Spoorcafé is in het nieuwe jaar. De locatie en het onderwerp van dit Spoorcafé volgen via sociale media, de gemeentepagina in De Swollenaer en op zwolle.nl/spoorzone/agenda.

Meer weten over de Spoorzone?

Kijk op www.zwolle.nl/spoorzone en volg Spoorzone038 op Facebook en Twitter.