Wijkenmagazine met initiatieven van bewoners

Wijkenmagazine met initiatieven van bewoners

De Marsbosroute in Zwolle-Zuid, het pontje naar park Zwartewater in Stadshagen, de Buurtkamer in Holtenbroek, de hondenspeeltuin in Veerallee, de buurttuin Watertoren in Diezerpoort. Dit zijn maar een paar voorbeelden van bewonersinitiatieven. Wethouder participatie en wijkgericht werken Michiel van Willigen presenteerde dinsdagavond 21 januari 2020 in de gemeenteraad het Wijkenmagazine met deze en meer initiatieven van bewoners.

Elke twee jaar vraagt de gemeente inwoners naar hun mening over de wijk en buurt in het Buurt-voor-Buurt Onderzoek. Daaruit komen wijkopgaven: bespreek – en actiepunten om de goede zaken in de wijk te behouden en verbeterpunten aan te pakken.

Dat doet de gemeente door bewonersbijeenkomsten te organiseren, maatregelen te treffen zoals het vernieuwen van een straat, of bijvoorbeeld in gesprek te gaan met organisaties bij sociale problemen. Maar steeds vaker tonen bewoners hun betrokkenheid en nemen zij het initiatief om hun buurt te verbeteren.

Wijkenmagazine

De voorbeelden in het Wijkenmagazine laten zien dat bewoners onmisbaar zijn bij ‘het maken van de wijk’ en dat die samenwerking heel veel mooie, verrassende, kleine en grote initiatieven oplevert.

De gemeente hoopt dat die voorbeelden anderen inspireren om ook van hun idee werk te maken, dat idee bijvoorbeeld met hun buren bespreken en vervolgens contact leggen met het Wijkservicepunt van de gemeente.

Het Wijkenmagazine is te downloaden per stadsdeel en als geheel op www.zwolle.nl/wijkenmagazine

De contactgegevens van het Wijkservicepunt staan op www.zwolle.nl/wijken